TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Ratapan 3

  Boks Temuan
Penghiburan dalam penderitaan
3:1 Akulah orang 1  yang melihat sengsara j  disebabkan cambuk murka-Nya. k  3:2 Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan l  yang tidak ada terangnya. 3:3 Sesungguhnya, aku dipukul-Nya m  berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari. 3:4 Ia menyusutkan n  dagingku dan kulitku, tulang-tulangku o  dipatahkan-Nya. 3:5 Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan p  dan kesusahan. q  3:6 Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. r  3:7 Ia menutup segala jalan ke luar s  bagiku, Ia mengikat aku dengan rantai t  yang berat. 3:8 Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, u  tak didengarkan-Nya doaku 2 . v  3:9 Ia merintangi w  jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui. x  3:10 Laksana beruang Ia menghadang aku, laksana singa y  dalam tempat persembunyian. z  3:11 Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek a  aku dan membuat aku tertegun. 3:12 Ia membidikkan panah-Nya, b  menjadikan aku sasaran c  anak panah. d  3:13 Ia menyusupkan e  ke dalam hatiku segala anak panah dari tabung-Nya. f  3:14 Aku menjadi tertawaan g  bagi segenap bangsaku, h  menjadi lagu ejekan i  mereka sepanjang hari. 3:15 Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. j  3:16 Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil; k  Ia menekan aku ke dalam debu. l  3:17 Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. 3:18 Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada TUHAN. m  3:19 "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh n  dan racun o  itu." 3:20 Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan p  dalam diriku. q  3:21 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap 3 : 3:22 Tak berkesudahan kasih setia r  TUHAN, s  tak habis-habisnya t  rahmat-Nya, 3:23 selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! u  3:24 "TUHAN adalah bagianku, v " kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. 3:25 TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, w  bagi jiwa yang mencari Dia. 3:26 Adalah baik menanti dengan diam x  pertolongan TUHAN. y  3:27 Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk 4  pada masa mudanya. 3:28 Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri z  kalau TUHAN membebankannya. 3:29 Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, a  mungkin ada harapan. b  3:30 Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, c  biarlah ia kenyang dengan cercaan. d  3:31 Karena tidak untuk selama-lamanya e  Tuhan mengucilkan. 3:32 Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. f  3:33 Karena tidak dengan rela hati Ia menindas 5  dan merisaukan anak-anak manusia. g  3:34 Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, 3:35 kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Mahatinggi, h  3:36 atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, i  masakan Tuhan tidak melihatnya? 3:37 Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? j  3:38 Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar k  apa yang buruk dan apa yang baik? 3:39 Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya! l  3:40 Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup m  kita, dan berpaling kepada TUHAN 6 . n  3:41 Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga: o  3:42 Kami telah mendurhaka dan memberontak, p  Engkau tidak mengampuni. q  3:43 Engkau menyelubungi diri-Mu dengan murka, mengejar r  kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. s  3:44 Engkau menyelubungi diri-Mu dengan awan, t  sehingga doa u  tak dapat menembus. v  3:45 Kami Kaujadikan kotor w  dan keji di antara bangsa-bangsa. 3:46 Terhadap kami x  semua seteru kami mengangakan y  mulutnya. 3:47 Kejut dan jerat z  menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. a  3:48 Air b  mataku c  mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan d  puteri bangsaku. 3:49 Air mataku terus-menerus bercucuran, dengan tak henti-hentinya, e  3:50 sampai TUHAN memandang dari atas dan melihat f  dari sorga. 3:51 Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan puteri-puteri kotaku. 3:52 Seperti burung g  aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. 3:53 Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, h  melontari aku dengan batu. 3:54 Air membanjir di atas kepalaku, i  kusangka: "Binasa aku! j " 3:55 "Ya