Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

1 Korintus 15:54-57

15:54 Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenangan. 15:55 Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 15:56 Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 15:57 Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1Kor 15:54-57
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)