TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Korintus 6:4-8

Konteks
6:4 Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran 1 , 6:5 dalam menanggung dera, dalam penjara b  dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa; c  6:6 dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati; dalam Roh Kudus d  dan kasih e  yang tidak munafik; 6:7 dalam pemberitaan f  kebenaran dan kekuasaan Allah; g  dengan menggunakan senjata-senjata keadilan h  untuk menyerang ataupun untuk membela 6:8 ketika dihormati dan ketika dihina; i  ketika diumpat j  atau ketika dipuji; ketika dianggap sebagai penipu, k  namun dipercayai,
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[6:4]  1 Full Life : DALAM PENDERITAAN ... KESUKARAN.

Nas : 2Kor 6:4

Lihat cat. --> 2Kor 11:23

[atau ref. 2Kor 11:23]

mengenai penderitaan Paulus.TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA