TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Amsal 10:1--29:27

Konteks
Kumpulan amsal-amsal Salomo
10:1 Amsal-amsal o  Salomo. p  Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, q  tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. 10:2 Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, r  tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut 1 . s  10:3 TUHAN tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan 2 , t  tetapi keinginan orang fasik u  ditolak-Nya. 10:4 Tangan yang lamban membuat miskin, v  tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. w  10:5 Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi; siapa tidur pada waktu panen 3  membuat malu. x  10:6 Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik y  menyembunyikan kelaliman. 10:7 Kenangan kepada orang benar z  mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik a  menjadi busuk. b  10:8 Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. c  10:9 Siapa bersih kelakuannya, d  aman jalannya, e  tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. f  10:10 Siapa mengedipkan mata, g  menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. 10:11 Mulut orang benar adalah sumber kehidupan 4 , h  tetapi mulut orang fasik i  menyembunyikan kelaliman. 10:12 Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. j  10:13 Di bibir orang berpengertian k  terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. l  10:14 Orang bijak menyimpan pengetahuan, m  tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan n  yang mengancam. 10:15 Kota yang kuat o  bagi orang kaya ialah hartanya 5 , tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat p  ialah kemiskinan. 10:16 Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, q  penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. r  10:17 Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, s  tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. 10:18 Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya; t  siapa mengumpat adalah orang bebal. 10:19 Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. u  10:20 Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. 10:21 Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. v  10:22 Berkat Tuhanlah w  yang menjadikan kaya 6 , x  susah payah tidak akan menambahinya. y  10:23 Berlaku cemar z  adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. 10:24 Apa yang menggentarkan a  orang fasik, itulah yang akan menimpa dia, b  tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. c  10:25 Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas d  yang abadi. e  10:26 Seperti cuka bagi gigi dan asap f  bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. g  10:27 Takut akan TUHAN memperpanjang umur, h  tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. i  10:28 Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. j  10:29 Jalan TUHAN adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. k  10:30 Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. l  10:31 Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, m  tetapi lidah bercabang n  akan dikerat. 10:32 Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, o  tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. p  11:1 Neraca serong q  adalah kekejian bagi TUHAN 7 , tetapi Ia berkenan r  akan batu timbangan yang tepat. 11:2 Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, s  tetapi hikmat t  ada pada orang yang rendah hati. 11:3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. u  11:4 Pada hari kemurkaan v  harta w  tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. x  11:5 Jalan orang saleh diratakan y  oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. z  11:6 Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. a  11:7 Pengharapan orang fasik gagal b  pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. c  11:8 Orang benar diselamatkan dari kesukaran 8 , lalu orang fasik menggantikannya. d  11:9 Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan e  oleh pengetahuan. 11:10 Bila orang benar mujur, beria-rialah f  kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. g  11:11 Berkat orang jujur memperkembangkan kota, h  tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. i  11:12 Siapa menghina sesamanya, j  tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai, berdiam diri. k  11:13 Siapa mengumpat, membuka rahasia, l  tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. m  11:14 Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah n  bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan o  ada. 11:15 Sangat malanglah orang yang menanggung p  orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah q  ia. 11:16 Perempuan yang baik hati beroleh hormat; r  sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. 11:17 Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. 11:18 Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala s  yang tetap. 11:19 Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup 9 , t  tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian 10 . u  11:20 Orang yang serong hatinya v  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang tak bercela, w  jalannya dikenan-Nya. x  11:21 Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. y  11:22 Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. 11:23 Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. 11:24 Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya 11 , ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 11:25 Siapa banyak memberi z  berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. a  11:26 Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. 11:27 Siapa mengejar b  kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 11:28 Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh; c  tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. d  11:29 Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin; orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. e  11:30 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, f  dan siapa bijak, mengambil hati orang 12 . 11:31 Kalau orang benar menerima balasan g  di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa! 12:1 Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan; tetapi siapa membenci teguran, adalah dungu 13 . h  12:2 Orang baik dikenan TUHAN, i  tetapi si penipu j  dihukum-Nya. 12:3 Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. k  12:4 Isteri yang cakap l  adalah mahkota suaminya 14 , tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang m  suaminya. 12:5 Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. 12:6 Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. n  12:7 Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, o  tetapi rumah orang benar berdiri tetap. p  12:8 Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya, q  akan dihina. 12:9 Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, dari pada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. 12:10 Orang benar memperhatikan hidup hewannya 15 , r  tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. 12:11 Siapa mengerjakan tanahnya, akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi. s  12:12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. 12:13 Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, t  tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. u  12:14 Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan v  oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan w  dari pada yang dikerjakan tangannya. 12:15 Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, x  tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. y  12:16 Bodohlah z  yang menyatakan sakit hatinya seketika a  itu juga, tetapi bijak, yang mengabaikan cemooh. b  12:17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. c  12:18 Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, d  tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. e  12:19 Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. 12:20 Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan f  mendapat sukacita. 12:21 Orang benar tidak akan ditimpa g  oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. 12:22 Orang yang dusta bibirnya h  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang berlaku setia i  dikenan-Nya. j  12:23 Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, k  tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. l  12:24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. m  12:25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan n  orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. 12:26 Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan o  mereka sendiri. 12:27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. 12:28 Di jalan kebenaran terdapat hidup, p  tetapi jalan kemurtadan menuju maut. 13:1 Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. q  13:2 Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, r  tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. 13:3 Siapa menjaga mulutnya, s  memelihara nyawanya 16 , t  siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. u  13:4 Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, v  sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 13:5 Orang benar benci kepada dusta 17 , w  tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. 13:6 Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. x  13:7 Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa, y  ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya z  banyak. 13:8 Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. a  13:9 Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. b  13:10 Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran 18 , tetapi mereka yang mendengarkan nasihat c  mempunyai hikmat. 13:11 Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, d  tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, menjadi kaya. 13:12 Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. e  13:13 Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung f  akibatnya, tetapi siapa taat g  kepada perintah, akan menerima balasan. h  13:14 Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, i  sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. j  13:15 Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. 13:16 Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan k  kebodohan. l  13:17 Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, m  tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. n  13:18 Kemiskinan dan cemooh o  menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. p  13:19 Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, q  menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. 13:20 Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. r  13:21 Orang berdosa s  dikejar oleh malapetaka, tetapi Ia membalas orang benar t  dengan kebahagiaan. u  13:22 Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. v  13:23 Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan 19 . 13:24 Siapa tidak menggunakan tongkat, w  benci kepada anaknya 20 ; tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar x  dia y  pada waktunya. 13:25 Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. z  14:1 Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya 21 , a  tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. 14:2 Siapa berjalan dengan jujur, takut akan TUHAN, tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia 22 . 14:3 Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, b  tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. c  14:4 Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi d  banyaklah hasil. 14:5 Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, e  adalah saksi dusta. 14:6 Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, f  pengetahuan mudah diperoleh. 14:7 Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kaudapati dari bibirnya. 14:8 Mengerti jalannya g  sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu h  oleh kebodohannya. 14:9 Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. 14:10 Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. 14:11 Rumah orang fasik akan musnah, i  tetapi kemah orang jujur akan mekar. j  14:12 Ada jalan yang disangka orang k  lurus 23 , tetapi ujungnya menuju maut. l  14:13 Di dalam tertawapun m  hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. 14:14 Orang yang murtad 24  hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, n  dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. o  14:15 Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. p  14:16 Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, q  tetapi orang bebal r  melampiaskan nafsunya dan merasa aman. 14:17 Siapa lekas naik darah, s  berlaku bodoh, t  tetapi orang yang bijaksana, bersabar. u  14:18 Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. 14:19 Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. v  14:20 Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat w  orang kaya itu banyak. 14:21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, x  tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. y  14:22 Tidak sesatkah z  orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. 14:23 Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. 14:24 Mahkota orang bijak adalah kepintarannya; tajuk orang bebal adalah kebodohannya. a  14:25 Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. b  14:26 Dalam takut akan TUHAN ada ketenteraman c  yang besar, bahkan ada perlindungan d  bagi anak-anak-Nya. 14:27 Takut akan TUHAN adalah sumber kehidupan e  sehingga orang terhindar dari jerat maut. f  14:28 Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah g  pemerintah. 14:29 Orang yang sabar besar pengertiannya, h  tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. i  14:30 Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. j  14:31 Siapa menindas orang yang lemah 25 , menghina Penciptanya, k  tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia. l  14:32 Orang fasik dirobohkan m  karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan 26  n  karena ketulusannya. 14:33 Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, o  tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. 14:34 Kebenaran meninggikan derajat bangsa, p  tetapi dosa adalah noda bangsa. 14:35 Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya q  menimpa orang yang membuat malu. 15:1 Jawaban r  yang lemah lembut 27  meredakan kegeraman, s  tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. 15:2 Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, t  tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. u  15:3 Mata v  TUHAN ada di segala tempat, w  mengawasi orang jahat dan orang baik. x  15:4 Lidah lembut y  adalah pohon kehidupan, z  tetapi lidah curang melukai hati. a  15:5 Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. b  15:6 Di rumah orang benar ada banyak harta benda 28 , c  tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. d  15:7 Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, e  tetapi hati orang bebal tidak jujur. 15:8 Korban f  orang fasik 29  g  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi doa orang jujur dikenan-Nya. h  15:9 Jalan orang fasik i  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi siapa mengejar kebenaran, j  dikasihi-Nya. 15:10 Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. k  15:11 Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan TUHAN, l  lebih-lebih hati anak manusia! m  15:12 Si pencemooh tidak suka ditegur n  orang; ia tidak mau pergi kepada orang bijak. 15:13 Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, o  tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. p  15:14 Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, q  tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan 30 . 15:15 Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. r  15:16 Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta dengan disertai kecemasan. s  15:17 Lebih baik sepiring sayur dengan kasih dari pada lembu tambun dengan kebencian. t  15:18 Si pemarah membangkitkan pertengkaran, u  tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. v  15:19 Jalan si pemalas seperti pagar duri, w  tetapi jalan orang jujur adalah rata. 15:20 Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, x  tetapi orang yang bebal menghina ibunya. 15:21 Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, y  tetapi orang yang pandai berjalan lurus. 15:22 Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan 31 , z  tetapi terlaksana a  kalau penasihat b  banyak. 15:23 Seseorang bersukacita karena jawaban c  yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan d  yang tepat pada waktunya! 15:24 Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas 32 , supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. 15:25 Rumah e  orang congkak dirombak TUHAN, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan-Nya tetap. f  15:26 Rancangan g  orang jahat h  adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi perkataan yang ramah itu suci. i  15:27 Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. j  15:28 Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, k  tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. l  15:29 TUHAN itu jauh dari pada orang fasik, tetapi doa orang benar m  didengar-Nya 33 . 15:30 Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. n  15:31 Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. o  15:32 Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya p  sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. q  15:33 Takut akan TUHAN r  adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. s  16:1 Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah 34  t  berasal dari pada TUHAN. 16:2 Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri 35 , u  tetapi Tuhanlah v  yang menguji w  hati. 16:3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN 36 , maka terlaksanalah segala rencanamu. x  16:4 TUHAN membuat segala sesuatu untuk tujuannya y  masing-masing, bahkan orang fasik dibuat-Nya untuk hari malapetaka 37 . z  16:5 Setiap orang yang tinggi hati 38  a  adalah kekejian bagi TUHAN; sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. b  16:6 Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan TUHAN c  orang menjauhi kejahatan. d  16:7 Jikalau TUHAN berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itupun didamaikan-Nya e  dengan dia 39 . f  16:8 Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, dari pada penghasilan banyak g  tanpa keadilan. h  16:9 Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. i  16:10 Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili j  mulutnya tidak berbuat salah. 16:11 Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan TUHAN, segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatan-Nya. k  16:12 Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. l  16:13 Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur m  dikasihi-Nya. 16:14 Kegeraman raja adalah bentara maut, n  tetapi orang bijak memadamkannya. o  16:15 Wajah raja yang bercahaya memberi hidup p  dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. q  16:16 Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian r  jauh lebih berharga dari pada mendapat perak. s  16:17 Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur; siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. t  16:18 Kecongkakan u  mendahului kehancuran, dan tinggi hati v  mendahului kejatuhan. w  16:19 Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati dari pada membagi rampasan dengan orang congkak. 16:20 Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, x  dan berbahagialah orang yang percaya kepada TUHAN. y  16:21 Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. z  16:22 Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, a  tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. 16:23 Hati orang bijak menjadikan mulutnya b  berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. c  16:24 Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, d  manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. e  16:25 Ada jalan yang disangka lurus, f  tetapi ujungnya menuju maut. g  16:26 Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. 16:27 Orang yang tidak berguna h  menggali lobang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. i  16:28 Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, j  dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. k  16:29 Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. l  16:30 Siapa memejamkan m  matanya, merencanakan tipu muslihat; siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. 16:31 Rambut putih adalah mahkota yang indah, n  yang didapat pada jalan kebenaran. 16:32 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. 16:33 Undi dibuang o  di pangkuan 40 , tetapi setiap keputusannya p  berasal dari pada TUHAN. q  17:1 Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, dari pada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. r  17:2 Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. 17:3 Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, s  tetapi Tuhanlah yang menguji hati. t  17:4 Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. 17:5 Siapa mengolok-olok orang miskin 41  u  menghina Penciptanya; v  siapa gembira karena suatu kecelakaan w  tidak akan luput dari hukuman. x  17:6 Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu y  dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. 17:7 Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia z  mengucapkan kata-kata dusta. 17:8 Hadiah suapan 42  adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. a  17:9 Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, b  tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. c  17:10 Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian dari pada seratus pukulan pada orang bebal. 17:11 Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. 17:12 Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, dari pada dengan orang bebal dengan kebodohannya. d  17:13 Siapa membalas kebaikan e  dengan kejahatan, f  kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya 43 . 17:14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air; jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. g  17:15 Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, h  kedua-duanya i  adalah kekejian bagi TUHAN. 17:16 Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, j  sedang ia tidak berakal budi? 17:17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran 44 . k  17:18 Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung 45  bagi sesamanya. l  17:19 Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. 17:20 Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. 17:21 Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh m  tidak akan bersukacita. 17:22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah n  mengeringkan tulang. o  17:23 Orang fasik menerima hadiah suapan p  dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. q  17:24 Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata r  orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. 17:25 Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. s  17:26 Mengenakan denda orang benar t  adalah salah, memukul orang muliapun tidak patut. 17:27 Orang yang berpengetahuan menahan u  perkataannya 46 , orang yang berpengertian berkepala dingin. v  17:28 Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam w  diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. 18:1 Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. 18:2 Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. x  18:3 Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. 18:4 Perkataan mulut orang adalah seperti air y  yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. 18:5 Tidak baik berpihak kepada orang fasik z  dengan menolak orang benar dalam pengadilan. a  18:6 Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, b  dan mulutnya berseru meminta pukulan. 18:7 Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat c  bagi nyawanya. d  18:8 Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan, yang masuk ke lubuk hati. e  18:9 Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. f  18:10 Nama TUHAN 47  adalah menara g  yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. h  18:11 Kota yang kuat i  bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. 18:12 Tinggi hati 48  mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. j  18:13 Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. k  18:14 Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan l  semangat yang patah? 18:15 Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, m  dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. 18:16 Hadiah n  memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. 18:17 Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. 18:18 Undian mengakhiri pertengkaran, o  dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. 18:19 Saudara yang dikhianati p  lebih sulit dihampiri dari pada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. 18:20 Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan q  oleh hasil bibirnya. 18:21 Hidup dan mati r  dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. s  18:22 Siapa mendapat isteri, mendapat sesuatu yang baik, t  dan ia dikenan TUHAN. u  18:23 Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. 18:24 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara. v  19:1 Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya dari pada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. w  19:2 Tanpa pengetahuan kerajinanpun tidak baik; orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. x  19:3 Kebodohan y  menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap TUHAN. z  19:4 Kekayaan menambah banyak sahabat 49 , tetapi orang miskin ditinggalkan a  sahabatnya. 19:5 Saksi dusta b  tidak akan luput dari hukuman, c  orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. d  19:6 Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, e  setiap orang bersahabat dengan si pemberi. f  19:7 Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. g  Ia mengejar mereka, memanggil mereka tetapi mereka tidak ada lagi. h  19:8 Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya; siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. i  19:9 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. j  19:10 Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, k  apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. l  19:11 Akal budi membuat seseorang panjang sabar m  dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 19:12 Kemarahan raja adalah seperti raung singa n  muda, tetapi kebaikannya seperti embun o  yang turun ke atas rumput. p  19:13 Anak bebal adalah bencana q  bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang isteri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. r  19:14 Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, s  tetapi isteri yang berakal budi adalah karunia TUHAN 50 . t  19:15 Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. u  19:16 Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. v  19:17 Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN 51 , w  yang akan membalas perbuatannya x  itu. 19:18 Hajarlah anakmu 52  selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. y  19:19 Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. 19:20 Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, z  supaya engkau menjadi bijak a  di masa depan. 19:21 Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. b  19:22 Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya; lebih baik orang miskin dari pada seorang pembohong. 19:23 Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. c  19:24 Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. d  19:25 Jikalau si pencemooh kaupukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, jikalau orang yang berpengertian e  ditegur, ia menjadi insaf. f  19:26 Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, g  memburukkan dan memalukan diri. 19:27 Hai anakku, h  jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. 19:28 Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. i  19:29 Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. j  20:1 Anggur k  adalah pencemooh, l  minuman keras adalah peribut 53 , tidaklah bijak m  orang yang terhuyung-huyung n  karenanya. 20:2 Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa o  muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. p  20:3 Terhormatlah seseorang, jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh q  membiarkan amarahnya meledak. r  20:4 Pada musim dingin si pemalas s  tidak membajak; jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. t  20:5 Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air u  yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. 20:6 Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? v  20:7 Orang benar yang bersih kelakuannya w --berbahagialah keturunannya. x  20:8 Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan y  dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. z  20:9 Siapakah dapat berkata: "Aku telah membersihkan a  hatiku, aku tahir 54  dari pada dosaku? b " 20:10 Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya c  adalah kekejian bagi TUHAN. 20:11 Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. d  20:12 Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya e  dibuat oleh TUHAN. 20:13 Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, f  bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. 20:14 "Tidak baik! Tidak baik!", kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. 20:15 Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. 20:16 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera g  ganti orang asing. h  20:17 Roti hasil tipuan sedap rasanya, i  tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. j  20:18 Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. k  20:19 Siapa mengumpat, membuka rahasia, l  sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. 20:20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya, m  pelitanya akan padam pada waktu gelap. n  20:21 Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. 20:22 Janganlah engkau berkata: "Aku akan membalas 55  kejahatan, o " nantikanlah TUHAN, Ia akan menyelamatkan engkau. p  20:23 Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi TUHAN, dan neraca serong itu tidak baik. q  20:24 Langkah orang ditentukan r  oleh TUHAN, s  tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan t  hidupnya 56 ? 20:25 Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan "Kudus", dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. u  20:26 Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik, dan menggilas mereka v  berulang-ulang. 20:27 Roh manusia adalah pelita TUHAN, w  yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. x  20:28 Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih y  ia menopang z  takhtanya. 20:29 Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua a  ialah uban. 20:30 Bilur-bilur yang berdarah membersihkan b  kejahatan, dan pukulan c  membersihkan lubuk hati. 21:1 Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN 57 , dialirkan-Nya ke mana Ia ingini. d  21:2 Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. e  21:3 Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban 58 . f  21:4 Mata yang congkak g  dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. 21:5 Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, h  tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. 21:6 Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. i  21:7 Orang fasik diseret j  oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. 21:8 Berliku-liku k  jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. 21:9 Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. l  21:10 Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. 21:11 Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. m  21:12 Yang Mahaadil memperhatikan rumah orang fasik, dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. n  21:13 Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah 59 , tidak akan menerima jawaban, o  kalau ia sendiri berseru-seru. p  21:14 Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman q  yang hebat. 21:15 Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. r  21:16 Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah s  berkumpul. 21:17 Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. t  21:18 Orang fasik dipakai sebagai tebusan u  bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. 21:19 Lebih baik tinggal di padang gurun dari pada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar v  dan pemarah. 21:20 Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya 60 . 21:21 Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran w  dan kehormatan. x  21:22 Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan, y  dan merobohkan benteng yang mereka percayai. 21:23 Siapa memelihara mulut z  dan lidahnya, memelihara diri dari pada kesukaran. a  21:24 Orang yang kurang ajar dan sombong b  pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. 21:25 Si pemalas dibunuh c  oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. 21:26 Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar d  memberi tanpa batas. e  21:27 Korban orang fasik adalah kekejian, f  lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. g  21:28 Saksi bohong h  akan binasa, i  tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. 21:29 Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. j  21:30 Tidak ada hikmat k  dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi TUHAN. l  21:31 Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan TUHAN. m  22:1 Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas. n  22:2 Orang kaya dan orang miskin bertemu; yang membuat mereka semua o  ialah TUHAN. 22:3 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah p  ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. q  22:4 Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan r  dan kehidupan 61 . s  22:5 Duri dan perangkap t  ada di jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. 22:6 Didiklah u  orang muda menurut jalan yang patut baginya 62 , v  maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang w  dari pada jalan itu. 22:7 Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi 63 . 22:8 Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, x  dan tongkat amarahnya akan habis binasa. y  22:9 Orang yang baik hati akan diberkati 64 , z  karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. a  22:10 Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah b  perbantahan dan cemooh. 22:11 Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. c  22:12 Mata TUHAN menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. 22:13 Si pemalas berkata: "Ada singa di luar, d  aku akan dibunuh di tengah jalan." 22:14 Mulut perempuan jalang adalah lobang e  yang dalam; orang yang dimurkai TUHAN 65  akan terperosok ke dalamnya. f  22:15 Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu dari padanya. g  22:16 Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya merugikan diri saja.
Amsal-amsal orang bijak
22:17 Pasanglah telingamu h  dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, i  berilah perhatian kepada pengetahuanku. j  22:18 Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. 22:19 Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada TUHAN, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. 22:20 Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, 22:21 untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, k  supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. 22:22 Janganlah merampasi orang lemah, l  karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. m  22:23 Sebab TUHAN membela perkara n  mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. o  22:24 Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, 22:25 supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat p  bagi dirimu sendiri. 22:26 Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, q  dan yang menjadi penanggung hutang. 22:27 Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, r  bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? 22:28 Jangan engkau memindahkan batas tanah s  yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. 22:29 Pernahkah engkau melihat orang yang cakap t  dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja u  ia akan berdiri, v  bukan di hadapan orang-orang yang hina. 23:1 Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. 23:2 Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu! 23:3 Jangan ingin akan makanannya yang lezat, w  itu adalah hidangan yang menipu. 23:4 Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya 66 , tinggalkan niatmu ini. 23:5 Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah x  ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti rajawali. y  23:6 Jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. z  23:7 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. "Silakan makan dan minum," katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. 23:8 Suap yang telah kaumakan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kausia-siakan. 23:9 Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu a  yang bijak. 23:10 Jangan engkau memindahkan batas tanah b  yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. 23:11 Karena penebus c  mereka kuat, d  Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. e  23:12 Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, f  dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. 23:13 Jangan menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. 23:14 Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. g  23:15 Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. 23:16 Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. h  23:17 Janganlah hatimu iri i  kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan TUHAN senantiasa. 23:18 Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. j  23:19 Hai anakku, k  dengarkanlah, dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 23:20 Janganlah engkau ada di antara peminum anggur l  dan pelahap daging. 23:21 Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, m  dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. 23:22 Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. n  23:23 Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. o  23:24 Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak; yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. p  23:25 Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria q  dia yang melahirkan engkau. 23:26 Hai anakku, r  berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. s  23:27 Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, t  dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. 23:28 Bahkan, seperti penyamun ia menghadang, u  dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. 23:29 Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cidera tanpa sebab? Siapa merah matanya? 23:30 Yakni mereka yang duduk dengan anggur v  sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. 23:31 Jangan melihat kepada anggur 68 , kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat, 23:32 tetapi kemudian memagut seperti ular 69 , dan menyemburkan bisa seperti beludak. 23:33 Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. 23:34 Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. 23:35 Engkau akan berkata: "Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi 70 . w " 24:1 Jangan iri x  kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. 24:2 Karena hati mereka memikirkan penindasan y  dan bibir mereka membicarakan bencana. z  24:3 Dengan hikmat rumah didirikan, a  dengan kepandaian itu ditegakkan, 24:4 dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda b  yang berharga dan menarik. 24:5 Orang yang bijak lebih berwibawa dari pada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan dari pada orang yang tegap kuat. 24:6 Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat c  yang banyak. 24:7 Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh; ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. 24:8 Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. 24:9 Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. 24:10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan 71 , kecillah kekuatanmu. d  24:11 Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. e  24:12 Kalau engkau berkata: "Sungguh, kami tidak tahu hal itu!" Apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga f  g  jiwamu tidak mengetahuinya, dan membalas h  manusia menurut perbuatannya? i  24:13 Anakku, makanlah madu, sebab itu baik; dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. 24:14 Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. j  k  24:15 Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. 24:16 Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali 72 , tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. l  24:17 Jangan bersukacita m  kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria n  kalau ia terperosok, 24:18 supaya TUHAN tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari pada orang o  itu. 24:19 Jangan menjadi marah p  karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. 24:20 Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. q  24:21 Hai anakku, takutilah TUHAN dan raja; r  jangan melawan terhadap kedua-duanya. 24:22 Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, s  dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? 24:23 Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. t  Memandang bulu u  dalam pengadilan tidaklah baik. v  24:24 Siapa berkata kepada orang fasik: "Engkau tidak bersalah w ", akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. 24:25 Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. 24:26 Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. 24:27 Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang; baru kemudian dirikanlah rumahmu. 24:28 Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, x  dan menipu dengan bibirmu. 24:29 Janganlah berkata: "Sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. y " 24:30 Aku melalui ladang seorang pemalas z  dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. 24:31 Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. 24:32 Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. 24:33 "Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, a " 24:34 maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. b 
Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia
25:1 Juga ini adalah amsal-amsal c  Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia 73 , raja Yehuda. d  25:2 Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu 74 , tetapi kemuliaan raja-raja e  ialah menyelidiki sesuatu. 25:3 Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. 25:4 Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. 25:5 Sisihkanlah orang fasik dari hadapan f  raja, maka kokohlah g  takhtanya oleh kebenaran. h  25:6 Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. 25:7 Karena lebih baik orang berkata kepadamu: "Naiklah ke mari, i " dari pada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, 25:8 jangan terburu-buru kaubuat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan j  engkau? 25:9 Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, 25:10 supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. 25:11 Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. k  25:12 Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. l  25:13 Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. m  25:14 Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. 25:15 Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan n  dan lidah lembut mematahkan tulang. o  25:16 Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. p  25:17 Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu. 25:18 Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya q  adalah seperti gada, atau pedang, atau panah yang tajam. 25:19 Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. 25:20 Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. 25:21 Jikalau seterumu lapar 75 , berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. 25:22 Karena engkau akan menimbun bara api r  di atas kepalanya, dan TUHAN akan membalas itu kepadamu. s  25:23 Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. 25:24 Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah dari pada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. t  25:25 Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. u  25:26 Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang kuatir di hadapan orang fasik. 25:27 Tidaklah baik makan banyak madu; v  sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. w  25:28 Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. 26:1 Seperti salju di musim panas dan hujan x  pada waktu panen, demikian kehormatanpun tidak layak bagi orang bebal. y  26:2 Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. z  26:3 Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, a  dan pentung untuk punggung orang bebal. b  26:4 Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri c  menjadi sama dengan dia. 26:5 Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. d  26:6 Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal e  mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. 26:7 Amsal di mulut orang bebal f  adalah seperti kaki yang terkulai dari pada orang yang lumpuh. 26:8 Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. g  26:9 Amsal di mulut orang bebal h  adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. 26:10 Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. 26:11 Seperti anjing kembali ke muntahnya 76 , i  demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. j  26:12 Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak 77 , k  harapan bagi orang bebal lebih banyak dari pada bagi orang itu. l  26:13 Berkatalah m  si pemalas: "Ada singa di jalan! Ada singa di lorong! n " 26:14 Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. o  26:15 Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. p  26:16 Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari pada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana. 26:17 Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. 26:18 Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, 26:19 demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata: "Aku hanya bersenda gurau." 26:20 Bila kayu habis, padamlah api; bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. q  26:21 Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. r  26:22 Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. s  26:23 Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. 26:24 Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, t  tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. u  26:25 Kalau ia ramah, v  janganlah percaya padanya, karena tujuh kekejian ada dalam hatinya. w  26:26 Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. 26:27 Siapa menggali lobang x  akan jatuh ke dalamnya, y  dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. z  26:28 Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin a  mendatangkan kehancuran. 27:1 Janganlah memuji diri b  karena esok hari 78 , karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi c  hari itu. 27:2 Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kaukenal dan bukan bibirmu d  sendiri. 27:3 Batu adalah berat dan pasirpun e  ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. 27:4 Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? f  27:5 Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi. 27:6 Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium g  secara berlimpah-limpah. 27:7 Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. 27:8 Seperti burung yang lari dari sarangnya h  demikianlah orang yang lari dari kediamannya. 27:9 Minyak dan wangi-wangian i  menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. 27:10 Jangan kautinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. j  Lebih baik tetangga yang dekat dari pada saudara yang jauh. 27:11 Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, k  supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. l  27:12 Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. m  27:13 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. n  27:14 Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. 27:15 Seorang isteri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik o  pada waktu hujan. 27:16 Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. 27:17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 27:18 Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, p  dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. q  27:19 Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. 27:20 Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, r  demikianlah mata manusia s  tak akan puas. 27:21 Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, t  dan orang dinilai menurut pujian 79  yang diberikan kepadanya. 27:22 Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap dari padanya. 27:23 Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, u  perhatikanlah kawanan hewanmu. 27:24 Karena harta benda tidaklah abadi. v  Apakah mahkota tetap turun-temurun? 27:25 Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, 27:26 maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang, 27:27 pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. 28:1 Orang fasik lari, w  walaupun tidak ada yang mengejarnya, x  tetapi orang benar merasa aman seperti singa y  muda. 28:2 Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. 28:3 Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. 28:4 Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. 28:5 Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari TUHAN 80  mengerti segala sesuatu. 28:6 Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya dari pada orang yang berliku-liku z  jalannya, sekalipun ia kaya. 28:7 Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. a  28:8 Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, b  mengumpulkan itu untuk orang-orang c  yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. d  28:9 Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian 81 . e  28:10 Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lobangnya sendiri, f  tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. 28:11 Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. 28:12 Jika orang benar menang, banyaklah pujian g  orang, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. h  28:13 Siapa menyembunyikan pelanggarannya 82  i  tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya j  dan meninggalkannya akan disayangi. k  28:14 Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan TUHAN, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. 28:15 Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. 28:16 Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. 28:17 Orang yang menanggung darah orang lain akan lari l  sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya! 28:18 Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, m  tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh n  ke dalam lobang. 28:19 Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. o  28:20 Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat 83 , tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. p  28:21 Memandang bulu q  tidaklah baik, r  tetapi untuk sekerat roti s  orang membuat pelanggaran. 28:22 Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. t  28:23 Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat. u  28:24 Siapa merampasi ayah dan ibunya v  dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. w  28:25 Orang yang loba, menimbulkan pertengkaran, x  tetapi siapa percaya kepada TUHAN, y  diberi kelimpahan. 28:26 Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, z  tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. a  28:27 Siapa memberi kepada orang miskin 84  tak akan berkekurangan, b  tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. c  28:28 Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, d  tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. 29:1 Siapa bersitegang leher, e  walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan f  tanpa dapat dipulihkan g  lagi 85 . 29:2 Jika orang benar bertambah, bersukacitalah h  rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, i  berkeluhkesahlah j  rakyat. 29:3 Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, k  tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. l  29:4 Dengan keadilan seorang raja menegakkan m  negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. 29:5 Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. n  29:6 Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, o  tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. 29:7 Orang benar mengetahui hak orang lemah 86 , p  tetapi orang fasik tidak mengertinya. 29:8 Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. q  29:9 Jika orang bijak beperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. 29:10 Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, r  tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. 29:11 Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, s  tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. t  29:12 Kalau pemerintah u  memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. v  29:13 Si miskin dan si penindas bertemu, dan TUHAN membuat mata kedua orang itu bersinar. w  29:14 Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, takhtanya tetap kokoh x  untuk selama-lamanya. 29:15 Tongkat dan teguran 87  mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. y  29:16 Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan z  mereka. 29:17 Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu. a  29:18 Bila tidak ada wahyu 88 , menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. b  29:19 Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. 29:20 Kaulihat orang yang cepat dengan kata-katanya; harapan lebih banyak bagi orang bebal dari pada bagi orang itu. c  29:21 Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. 29:22 Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggarannya. d  29:23 Keangkuhan merendahkan orang, e  tetapi orang yang rendah hati, menerima pujian. f  29:24 Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. g  29:25 Takut h  kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada TUHAN, i  dilindungi. j  29:26 Banyak orang mencari muka pada pemerintah, k  tetapi dari TUHAN orang menerima keadilan. l  29:27 Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar, orang yang jujur m  jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:2]  1 Full Life : MENYELAMATKAN ORANG DARI MAUT.

Nas : Ams 10:2-7

Ayat-ayat ini membandingkan berkat-berkat hidup yang benar dengan ketidakbahagiaan hidup yang fasik.

[10:3]  2 Full Life : TIDAK MEMBIARKAN ORANG BENAR MENDERITA KELAPARAN.

Nas : Ams 10:3

Amsal ini menguraikan pemeliharaan dan penyediaan Allah yang umum dalam memenuhi kebutuhan jasmaniah umat-Nya (bd. Mat 6:11,33). Kebenaran ini tidak menyangkal bahwa mungkin adakalanya sukar bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah kita atau keluarga kita. Masa perang, bencana kelaparan, atau keadaan sosial ekonomi yang menghancurkan, maupun masa-masa penganiayaan, mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang benar

(lihat cat. --> 3Yoh 1:2);

[atau ref. 3Yoh 1:2]

sekalipun demikian, Allah takkan pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang sepenuhnya percaya kepada-Nya.

[10:5]  3 Full Life : SIAPA TIDUR PADA WAKTU PANEN.

Nas : Ams 10:5

Betapa memalukan untuk bermalas-malas ketika ada pekerjaan jasmaniah yang harus dilakukan (bd. Ams 6:9-11; 19:15). Betapa lebih memalukan lagi bila demi kepentingan sendiri kita menolak untuk bekerja menuai jiwa-jiwa. Kita harus memperhatikan kata-kata Yesus dan bekerja sama dengan-Nya untuk keselamatan dunia (Mat 9:37-38).

[10:11]  4 Full Life : SUMBER KEHIDUPAN

Nas : Ams 10:11

(versi Inggris NIV -- Air mancur kehidupan). Orang yang mengetahui dan mengikuti jalan-jalan Allah akan menuntun orang lain kepada kepenuhan hidup yang diberikan Allah. Bandingkan Yeh 47:1-12 dengan Yoh 4:14; Yoh 7:38, di mana Roh yang tinggal di dalam orang percaya dipandang sebagai sumber air hidup. Ketika air hidup ini mengalir melalui orang percaya, itu membawa hidup kekal bagi orang lain. Orang percaya harus berdoa agar Roh Kudus memungkinkan mereka melaksanakan tugas besar ini (lih. 1Kor 12:4-10; 14:1-40).

[10:15]  5 Full Life : KOTA YANG KUAT BAGI ORANG KAYA IALAH HARTANYA.

Nas : Ams 10:15

Amsal ini mengamati keuntungan-keuntungan yang nyata dari kekayaan (bd. Ams 14:20; 19:4) dan keadaan yang merugikan dari kemiskinan (bd. Ams 18:23; 19:4,7). Mungkin seorang pengamat yang sambil lalu menganggap orang kaya itu sudah mapan (lih. Ams 11:4). Namun di mata Allah, "harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna" (ayat Ams 10:2). PB lebih menjelaskan keadaan orang kaya dan orang miskin. "Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?" (Yak 2:5; bd. Luk 2:7-12; 4:22). Seperti halnya dengan kitab-kitab PL lainnya, Amsal harus dibaca dengan mengingat penyataan Allah yang sempurna melalui Anak-Nya sebagaimana tercatat dalam PB (Ibr 1:1-3;

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA).

[10:22]  6 Full Life : BERKAT TUHANLAH YANG MENJADIKAN KAYA.

Nas : Ams 10:22

Terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan keserakahan sehingga dengan demikian tidak berasal dari Allah (ayat Ams 10:1). Kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita.

[11:1]  7 Full Life : NERACA SERONG ADALAH KEKEJIAN BAGI TUHAN.

Nas : Ams 11:1

Pemakaian neraca yang tidak benar untuk menipu orang dikutuk oleh Allah (bd. Im 19:35). Ia memerintahkan agar kita bertindak jujur kepada semua orang, baik dalam hal keuangan maupun dalam keadaan lain yang memungkinkan penipuan. Kita harus senantiasa ingat bahwa hanya orang tulus yang akan melihat wajah Tuhan (Mazm 11:7) dan hidup di hadapan-Nya (Mazm 140:14; bd. Mazm 24:3-5).

[11:8]  8 Full Life : ORANG BENAR DISELAMATKAN DARI KESUKARAN.

Nas : Ams 11:8

Sebagai prinsip yang umum, hidup benar kurang menimbulkan persoalan-persoalan dibandingkan dengan hidup fasik (bd. ayat Ams 11:3-9). Ini tidak berarti bahwa orang yang mengikut Allah tidak akan pernah mengalami persoalan. Tetapi orang benar bisa yakin bahwa apabila mereka ditimpa penderitaan, mereka akhirnya akan dilepaskan pada waktu yang ditetapkan Allah.

[11:19]  9 Full Life : SIAPA BERPEGANG PADA KEBENARAN YANG SEJATI, MENUJU HIDUP.

Nas : Ams 11:19

Lihat cat. --> Ams 10:11.

[atau ref. Ams 10:11]

[11:19]  10 Full Life : SIAPA MENGEJAR KEJAHATAN, MENUJU KEMATIAN.

Nas : Ams 11:19

Allah telah menetapkan hukuman untuk tindakan yang melanggar hukum-hukum-Nya. Pada akhirnya orang yang tidak benar akan dihukum karena dosa-dosa mereka dan pengabaian terhadap Allah serta orang lain (lih. Ams 6:29; Kej 34:25-30; 49:7; Rom 6:23; Yak 1:15).

[11:24]  11 Full Life : MENYEBAR HARTA, TETAPI BERTAMBAH KAYA.

Nas : Ams 11:24-25

Allah berjanji bahwa orang yang banyak memberi akan menerima kembali lebih daripada yang diberinya. Tuhan memberkati orang yang baik hati dan bermurah hati, apakah itu pemberian uang atau diri sendiri. PB mengajarkan bahwa kita adalah pengawas karunia-karunia Allah dan harus memakainya demi kepentingan-Nya dan demi orang yang membutuhkan pertolongan (Mat 25:26-27;

lihat cat. --> 2Kor 8:2;

lihat cat. --> 2Kor 9:8).

[atau ref. 2Kor 8:2; 9:8]

[11:30]  12 Full Life : SIAPA BIJAK, MENGAMBIL HATI ORANG

Nas : Ams 11:30

(versi Inggris NIV -- yang memenangkan jiwa adalah bijak). Mempengaruhi orang kepada kebenaran adalah bijaksana. PB menekankan bahwa orang percaya harus menuntun orang lain kepada Kristus, keselamatan, dan hidup yang benar (lih. Yoh 14:6; 1Kor 9:20-22; 10:33; 1Pet 3:1-2; Yak 5:19-20).

[12:1]  13 Full Life : SIAPA MEMBENCI TEGURAN ADALAH DUNGU.

Nas : Ams 12:1

Kadang-kadang kita semua memerlukan teguran dan perbaikan. Orang sombong tidak senang dikoreksi, tetapi seorang yang rendah hati akan dengan tulus menerima kritikan serta menarik manfaat daripadanya (bd. Ams 1:7; Ams 6:23; 10:17).

[12:4]  14 Full Life : ISTRI YANG CAKAP ADALAH MAHKOTA SUAMINYA.

Nas : Ams 12:4

Biasanya hubungan antara manusia paling penting yang pernah akan kita miliki adalah dengan suami atau istri. Pasangan hidup yang baik akan ikut menyumbang kebahagiaan, sukacita, dan keberhasilan, sedangkan pasangan yang tidak baik akan menyebabkan banyak kesusahan dan kesedihan. Ketika mencari pasangan hidup, kita harus mempertimbangkan sifatnya dan komitmennya kepada Kristus dan standar-standar hidup kudus-Nya, sehingga kita tidak menikahi orang yang salah dan menyesal seumur hidup

(lihat cat. --> 1Kor 7:3;

lihat cat. --> 1Kor 7:14).

[atau ref. 1Kor 7:3,14]

[12:10]  15 Full Life : ORANG BENAR MEMPERHATIKAN HIDUP HEWANNYA.

Nas : Ams 12:10

Cara Allah untuk hidup benar mencakup bersikap baik bahkan kepada binatang. Binatang bermanfaat bagi manusia untuk persahabatan, kerja, dan makanan, dan mereka tidak boleh dianiaya atau dimanfaatkan dengan cara kejam (Kej 1:28; 9:3; 24:32; Ul 25:4).

[13:3]  16 Full Life : SIAPA MENJAGA MULUTNYA, MEMELIHARA NYAWANYA.

Nas : Ams 13:3

Perkataan yang sembarangan dan lidah yang tak terkendali dapat merusak pengaruh kita untuk kebenaran, menyebabkan kita berdosa (Pengkh 5:6) dan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah (Pengkh 5:7). Seorang yang sempurna akan menguasai perkataannya dengan saksama (Ams 8:6-8; Yak 3:2). Kita harus memohon pertolongan dari Allah dalam mengendalikan lidah kita (lih. Mazm 141:3; bd. Ams 10:14,19; 18:7; 2Tim 3:3; Yak 3:2-13).

[13:5]  17 Full Life : ORANG BENAR BENCI KEPADA DUSTA.

Nas : Ams 13:5

Seorang yang benar akan lebih suka menderita siksaan karena mengatakan yang benar daripada mengelak penderitaan dengan berdusta (Dan 3:16-18). Orang semacam itu tahu bahwa menyerah kepada kebiasaan untuk berdusta adalah berdosa terhadap Tuhan (Ams 12:22); mereka yang melakukan hal itu tidak dapat masuk kerajaan Allah (Yoh 8:44;

lihat cat. --> Wahy 22:15).

[atau ref. Wahy 22:15]

[13:10]  18 Full Life : KEANGKUHAN HANYA MENIMBULKAN PERTENGKARAN.

Nas : Ams 13:10

Sering kali orang berselisih dan bertengkar mempertahankan pendapatnya sendiri karena kesombongan. Dengan melakukan hal itu mereka mungkin ingin dianggap terbesar (Luk 22:24), memberontak terhadap yang berkuasa (Bil 12:2) atau kepada kebenaran alkitabiah (2Tim 4:3-4), atau terdorong oleh roh pemisah (1Kor 3:3-4). Apabila terjadi perselisihan, kita perlu bertanya pada diri sendiri apakah kesombongan terlibat dalamnya ataukah karena kita sungguh-sungguh ingin mempertahankan kebenaran (Gal 2:4-5; 1Tes 2:2; Yud 1:3).

[13:23]  19 Full Life : ADA YANG LENYAP KARENA TIDAK ADA KEADILAN.

Nas : Ams 13:23

Ada orang yang miskin dan tetap miskin karena mereka menjadi korban ketidakadilan masyarakat (bd. Mazm 35:10; lih. Yak 5:1-6).

[13:24]  20 Full Life : SIAPA TIDAK MENGGUNAKAN TONGKAT, BENCI KEPADA ANAKNYA.

Nas : Ams 13:24

Alkitab mengarahkan orang-tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dengan "tongkat" sepanjang masa pertumbuhan mereka. Memukul anak hanya boleh dilakukan manakala si anak dengan sengaja tidak mau taat atau memberontak; tujuan pukulan hanyalah meniadakan kebebalan, pemberontakan, dan sikap tidak hormat kepada orang-tua (Ams 22:15). Disiplin orang-tua yang memadai, yang dilaksanakan dengan bijaksana, penuh kasih, dan tenggang rasa membantu anak-anak untuk belajar bahwa perilaku yang salah membawa dampak tidak enak dan mungkin meliputi penderitaan (Ams 29:15). Disiplin semacam itu diperlukan agar anak-anak tidak membentuk sikap yang nantinya akan membawa kehancuran dan kematian (Ams 19:18; 23:13-14). Disiplin saleh di dalam keluarga akan membawa kebahagiaan dan sejahtera di dalam rumah tangga (Ams 29:17); disiplin itu harus senantiasa dilaksanakan karena kasih sebagaimana dilakukan oleh Bapa sorgawi kita (Ibr 12:6-7; Wahy 3:19).

[14:1]  21 Full Life : PEREMPUAN YANG BIJAK MENDIRIKAN RUMAHNYA.

Nas : Ams 14:1

Perempuan yang bijak dan saleh menjadikan rumahnya tempat berteduh, penuh damai dan sukacita, sedangkan perempuan yang bebal mengabaikan rumah dan keluarganya

(lihat cat. --> 1Tim 2:15;

lihat cat. --> Tit 2:4-5).

[atau ref. 1Tim 2:15; Tit 2:4-5]

[14:2]  22 Full Life : MENGHINA DIA.

Nas : Ams 14:2

Menghina Allah berarti berdosa terhadap Dia dan memandang-Nya rendah.

[14:12]  23 Full Life : DISANGKA ORANG LURUS.

Nas : Ams 14:12

Hikmat manusiawi adalah landasan yang lemah untuk menentukan benar atau salah, layak atau tidak layak. Penyataan tertulis Allah merupakan satu-satunya sumber tanpa salah untuk menentukan jalan hidup yang benar. Jalan manusia mengandung benih-benih kematian; jalan Allah menuntun kepada hidup kekal.

[14:14]  24 Full Life : ORANG YANG MURTAD

Nas : Ams 14:14

(versi Inggris NIV -- tidak beriman). Orang murtad adalah mereka yang hatinya sudah berbalik dari Allah untuk menuruti jalan yang mementingkan diri sendiri

(lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

Orang semacam itu akan menuai buah keputusan mereka dalam bentuk sakit hati dan kesengsaraan (bd. Ams 1:31; 12:14; Gal 6:7); mereka yang tetap setia kepada Allah (yaitu, yang bijaksana, ayat Ams 14:15) akan menuai pahala-pahala kebenaran, baik di dalam hidup sekarang ini maupun di akhirat

(lihat cat. --> Wahy 2:7).

[atau ref. Wahy 2:7]

[14:31]  25 Full Life : SIAPA MENINDAS ORANG YANG LEMAH

Nas : Ams 14:31

(versi Inggris NIV -- menindas orang miskin). Siapa saja yang menganiaya atau memeras orang miskin melukai hati Allah dan mencela Dia. Orang miskin juga diciptakan menurut gambar Allah (Kej 9:6) dan merupakan sasaran kemurahan dan perhatian-Nya yang khusus (Ul 15:11). PB menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada orang miskin (Mat 11:5; Kis 4:13; Yak 2:5); perhatikan bahwa Yesus Kristus menyamakan diri-Nya dengan orang miskin (Luk 2:7; 2Kor 8:9; Fili 2:7).

[14:32]  26 Full Life : ORANG BENAR MENDAPAT PERLINDUNGAN

Nas : Ams 14:32

(versi Inggris NIV -- dalam kematian orang benar mendapat perlindungan). Sekalipun PL tidak mempunyai doktrin yang dikembangkan penuh tentang apa yang terjadi sesudah kematian, Amsal menyatakan bahwa orang benar memiliki harapan tetap hidup setelah kematian. Apabila orang fasik meninggal, mereka tidak mempunyai harapan, hanya kengerian akan kebinasaan terakhir. Manakala orang benar meninggal, mereka menyerahkan diri kepada Allah sebagai perlindungan dan harapan mereka setelah kematian (bd. Ams 12:28; Mazm 49:15-16; 73:24). Penyataan selanjutnya mengenai tujuan kekal orang benar dan orang fasik diberikan dalam ajaran Yesus dan para rasul.

[15:1]  27 Full Life : JAWABAN YANG LEMAH LEMBUT.

Nas : Ams 15:1

Ketika berhadapan dengan kemarahan, jawaban yang lemah lembut akan mendorong untuk rukun kembali dan berdamai (bd. 1Sam 25:31-34), sedangkan kata-kata yang keras akan meningkatkan kemarahan dan permusuhan (lih. Kol 4:5-6).

[15:6]  28 Full Life : DI RUMAH ORANG BENAR ADA BANYAK HARTA BENDA.

Nas : Ams 15:6

Sekalipun rumah orang benar (secara pribadi atau gabungan) mungkin kekurangan harta duniawi, rumah itu penuh dengan harta rohani yang akan sangat memperkaya dan menopang umat Allah (bd. ayat Ams 15:16-17). Sebaliknya, rumah orang fasik penuh dengan banyak kesulitan dan percekcokan (bd. ayat Ams 15:27; 1:10-19; 10:2).

[15:8]  29 Full Life : KORBAN ORANG FASIK.

Nas : Ams 15:8-9

Hanya orang yang benar dan yang berusaha untuk mengikut jalan-jalan Allah diterima oleh-Nya

(lihat cat. --> Ams 28:9).

[atau ref. Ams 28:9]

[15:14]  30 Full Life : MULUT ORANG BEBAL SIBUK DENGAN KEBODOHAN.

Nas : Ams 15:14

Pada zaman teknologi tinggi dalam media komunikasi dan hiburan ini, kita harus menjaga dengan saksama hati dan pikiran kita. Kita ternyata adalah orang bebal apabila kita sibuk dengan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus dan mencemarkan kebenaran Allah

(lihat cat. --> Rom 1:32).

[atau ref. Rom 1:32]

Orang bijaksana hanya akan memenuhi pikiran mereka dengan hal yang mulia, benar, dan murni (Fili 4:8).

[15:22]  31 Full Life : TIDAK ADA PERTIMBANGAN.

Nas : Ams 15:22

Kitab Amsal sering kali menekankan bijaksananya mencari nasihat orang lain mengenai rencana dan maksud kita (juga lih. Ams 11:14; Ams 20:18; Ams 24:6).

[15:24]  32 Full Life : JALAN KEHIDUPAN ... MENUJU KE ATAS.

Nas : Ams 15:24

Di sini ada pandangan sekilas lainnya PL mengenai harapan masa depan. Apabila diterjemahkan secara harafiah bunyinya, "Jalan kehidupan bagi orang berakal budi menuju ke tempat di atas, supaya ia dapat menjauhi kuburan (Ibr. _sheol_) di bawah." _Sheol_ juga bisa berarti tempat hukuman setelah kematian (bd. _Hades_ dalam PB;

lihat cat. --> Mazm 16:10).

[atau ref. Mazm 16:10]

Jadi, orang saleh akan ke tempat di atas (sorga) setelah meninggal dan menjauhi _sheol_ sama sekali (bd. Mazm 23:6; 73:24-25).

[15:29]  33 Full Life : DOA ORANG BENAR DIDENGARNYA.

Nas : Ams 15:29

Lihat cat. --> 1Yoh 3:22

[atau ref. 1Yoh 3:22]

mengenai doa dan menaati perintah-perintah Allah.

[16:1]  34 Full Life : JAWABAN LIDAH.

Nas : Ams 16:1

Sebagai manusia kita dapat membuat rencana, tetapi kemampuan untuk melaksanakan rencana tersebut berasal dari Allah (bd. ayat Ams 16:9,33; Ams 21:31).

[16:2]  35 Full Life : BERSIH MENURUT PANDANGANNYA SENDIRI.

Nas : Ams 16:2

Orang percaya sering kali tak dapat melihat kesalahan dan kemiskinan rohani mereka sendiri. Jikalau kita jujur ketika datang kepada Allah di dalam doa, Ia akan menyatakan keadaan hati kita yang sesungguhnya supaya kita bisa benar-benar bersih dan mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan lebih baik (Luk 16:15; 1Kor 4:4-5; Ibr 4:12).

[16:3]  36 Full Life : SERAHKANLAH PERBUATANMU KEPADA TUHAN.

Nas : Ams 16:3

Orang percaya seharusnya tidak melakukan sesuatu dengan sombong, tetapi harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal (Yak 4:14-16). Apabila motivasi dan perbuatan kita itu benar, maka kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan menegakkannya serta memberkati kita (lih. Ams 3:6; Mazm 37:5; 90:16-17; 1Pet 5:7).

[16:4]  37 Full Life : ORANG FASIK DIBUAT-NYA UNTUK HARI MALAPETAKA.

Nas : Ams 16:4

Segala sesuatu akan berakhir sebagai semestinya, dan mereka yang melakukan kejahatan akan menderita hukuman Allah yang adil (bd. ayat Ams 16:5). Nas ini menekankan bahwa Allah akan bertindak dengan adil kepada orang fasik; Ia tidak menciptakan atau menganjurkan kefasikan (lih. Yak 1:13,17).

[16:5]  38 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 16:5

Lihat cat. --> Yak 4:6, lih. cat. Yak 4:16.

[atau ref. Yak 4:6,16]

[16:7]  39 Full Life : MUSUH ORANG ITU PUN DIDAMAIKAN-NYA DENGAN DIA.

Nas : Ams 16:7

Ayat ini diterapkan pada janji Allah kepada Israel bahwa negeri mereka akan dilindungi dari serangan musuh jikalau mereka melaksanakan kehendak-Nya (Kel 34:24; 2Taw 17:10). Akan tetapi, orang percaya PB akan mengalami perseteruan dari musuh-musuh mereka -- Iblis dan dunia -- dalam banyak hal karena mereka melaksanakan kehendak Allah (bd. Mat 5:10; Luk 21:17-18; Yoh 15:20; Kis 14:19).

[16:33]  40 Full Life : UNDI DIBUANG DI PANGKUAN.

Nas : Ams 16:33

Seperti ayat Ams 16:1,9 ayat ini mengacu kepada pemeliharaan dan bimbingan Allah dalam kehidupan orang benar. Ini tidak berarti bahwa Allah secara langsung mengatur dan menentukan setiap detik di dalam hidup ini; ayat ini hanya menyatakan prinsip rohani bahwa orang benar yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan (ayat Ams 16:3,9) dan mengakui Dia akan diarahkan oleh Tuhan sendiri

(lihat cat. --> Ams 3:5;

lihat cat. --> Ams 3:6).

[atau ref. Ams 3:5-6]

[17:5]  41 Full Life : MENGOLOK-OLOK ORANG MISKIN.

Nas : Ams 17:5

Lihat cat. --> Ams 14:31.

[atau ref. Ams 14:31]

[17:8]  42 Full Life : SUAPAN.

Nas : Ams 17:8

Suapan kadang-kadang akan menghasilkan keberhasilan dan kekayaan sementara. Akan tetapi, menyuap adalah dosa; karena itu suap dilarang keras dalam Alkitab sebab menghalangi terwujudnya keadilan (ayat Ams 17:23; Ams 15:27; 1Sam 12:3; Yes 1:23; 1Tim 6:10).

[17:13]  43 Full Life : KEJAHATAN TIDAK AKAN MENGHINDAR DARI RUMAHNYA.

Nas : Ams 17:13

Kebenaran ini dilukiskan dalam kehidupan Daud. Ia "membalas" kesetiaan dan kejujuran Uria dengan kejahatan. Sejak saat itu, kejahatan tidak pernah meninggalkan rumah Daud sendiri (2Sam 12:10-12).

[17:17]  44 Full Life : MENJADI SEORANG SAUDARA DALAM KESUKARAN.

Nas : Ams 17:17

Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan.

[17:18]  45 Full Life : MENJADI PENANGGUNG.

Nas : Ams 17:18

Lihat cat. --> Ams 6:1.

[atau ref. Ams 6:1]

[17:27]  46 Full Life : ORANG YANG BERPENGETAHUAN MENAHAN PERKATAANNYA.

Nas : Ams 17:27

Orang bijak akan menahan bicaranya dan berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Mereka tidak akan membesar-besarkan kebenaran atau merugikan orang lain ketika berbicara; sebaliknya mereka akan hati-hati berbicara dengan tepat dan membangun orang lain (bd. Mazm 39:2-3).

[18:10]  47 Full Life : NAMA TUHAN.

Nas : Ams 18:10-11

Nama Tuhan mewakili pribadi, kekuasaan, dan sifat Allah (bd. Kel 3:14-15; Kis 4:12). Orang benar berpaling kepada Tuhan untuk perlindungan dan pertolongan dalam kesulitan. Akan tetapi, orang kaya yang tidak bijak percaya bahwa uang adalah sumber keamanan mereka sewaktu mengalami badai kehidupan

(lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[18:12]  48 Full Life : TINGGI HATI.

Nas : Ams 18:12

Kesombongan adalah roh tinggi hati yang mencakup percaya akan dirinya sendiri. Membual dan kecongkakan adalah dosa-dosa yang terkait dengan keangkuhan, dan akan membawa kita menuju kehancuran (bd. Ams 15:33; 16:18). Keangkuhan itu memperdayakan (Yer 49:16), menjadikan tanggapan yang rendah hati kepada Allah dan sesama itu mustahil. Allah menentang orang angkuh, tetapi memberikan kasih karunia dan kehormatan kepada orang yang rendah hati (Yak 4:6).

[19:4]  49 Full Life : KEKAYAAN MENAMBAH BANYAK SAHABAT.

Nas : Ams 19:4

Amsal ini membicarakan keadaan yang sering terjadi, bukan keadaan yang seharusnya. Sekalipun sahabat yang tidak tulus tertarik pada orang kaya bagaikan lalat yang tertarik pada madu, orang yang miskin hampir tidak punya teman karena tidak bisa memberi keuntungan uang atau keuntungan pribadi kepada orang lain (bd. ayat Ams 19:6). PB melarang sikap ini di antara orang percaya (Yak 2:1-9).

[19:14]  50 Full Life : ISTRI YANG BERAKAL BUDI ADALAH KARUNIA TUHAN.

Nas : Ams 19:14

Ketika mencari pasangan hidup, akal budi adalah jauh lebih penting daripada sekadar penampilan. Hikmat, bimbingan, dan berkat Allah adalah penting sekali jikalau kita ingin mempunyai pernikahan yang berbahagia. Orang percaya harus berusaha untuk menikahi seorang yang sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, firman-Nya, dan standar-standar kerajaan-Nya. Menikah dengan seorang yang bersifat saleh adalah berkat khusus dari Allah (bd. Ams 18:22; Kej 24:14). Memasuki pernikahan tanpa bimbingan Allah berarti mengundang penderitaan, penyesalan, dan malapetaka.

[19:17]  51 Full Life : MEMIUTANGI TUHAN.

Nas : Ams 19:17

Memberi dengan kemurahan hati dari milik kita untuk menolong orang miskin merupakan sebuah cara melayani Tuhan. Ia akan mengupahi orang yang berbuat demikian

(lihat cat. --> Ams 6:1).

[atau ref. Ams 6:1]

[19:18]  52 Full Life : HAJARLAH ANAKMU.

Nas : Ams 19:18

Anak-anak harus dihajar pada usia muda selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka menjadi baik dan mengajar mereka jalan-jalan saleh. Apabila orang-tua mengabaikan hal itu, mereka ikut bertanggung jawab atas kehancuran yang kemudian menimpa anak-anak mereka

(lihat cat. --> Ams 13:24).

[atau ref. Ams 13:24]

[20:1]  53 Full Life : ANGGUR ADALAH PENCEMOOH, MINUMAN KERAS ADALAH PERIBUT.

Nas : Ams 20:1

Ayat ini melukiskan sifat dan potensi buruk dari minuman yang difermentasi. Perhatikan bahwa minuman yang memabukkan itu sendiri dikutuk bersama dengan dampak-dampaknya.

 1. 1) Anggur sebagai "pencemooh" sering kali membawa kepada sikap menghina hal yang baik (bd. Ams 9:7-8; 13:1; 14:6; 15:12). Minuman yang mengandung alkohol sebagai "peribut" sering kali mendatangkan kerusuhan, permusuhan, dan pertengkaran di dalam keluarga dan masyarakat.
 2. 2) Anggur dan minuman yang memabukkan disebut pencemooh dan peribut, tidak perduli berapa banyak yang diminum.
 3. 3) "Orang yang terhuyung-huyung karenanya" (versi Inggris NIV -- orang yang disesatkan) sehingga berpikir bahwa minuman memabukkan itu dapat diterima, baik, sehat, atau aman apabila diminum sekadar saja, mengabaikan peringatan yang jelas di Alkitab (Ams 23:29-35).
 4. 4) Larangan atas minuman memabukkan ini tidak berarti bahwa Alkitab mengutuk pemakaian segala bentuk anggur. _Yayin_, kata Ibrani yang umum bagi "anggur" dalam PL, sering kali mengacu kepada sari buah anggur yang tidak difermentasi; Alkitab tidak melarang penggunaan sari anggur yang tidak difermentasi ini

  (lihat cat. --> Ams 23:29-35;

  [atau ref. Ams 23:29-35]

  lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[20:9]  54 Full Life : SIAPAKAH DAPAT BERKATA ... MEMBERSIHKAN HATI ... TAHIR.

Nas : Ams 20:9

Terlepas dari keadaan telah ditebus, tidak seorang pun telah memelihara hatinya murni dan bersih dari kesalahan dosa (bd. Rom 3:9-12). Orang yang datang kepada Allah untuk pengampunan dan penyucian telah "bersih tangannya dan murni hatinya" (Mazm 24:4). Hanya karena kasih karunia dan penebusan Allah seorang dapat hidup dengan hati nurani yang jernih

(lihat cat. --> Kis 24:16).

[atau ref. Kis 24:16]

[20:22]  55 Full Life : AKU AKAN MEMBALAS.

Nas : Ams 20:22

Bila kita dianiaya, kita sendiri tidak boleh membalas dendam (bd. Ul 32:35; Rom 12:19; Ibr 10:30). Sebaliknya, kita harus membawa penderitaan kita kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Allah kita yang setia (bd. 1Pet 2:23; 4:19). Pada saatnya sendiri Dia akan membalas semua ketidakadilan yang diderita oleh orang benar yang berseru kepada-Nya siang dan malam (Luk 18:7-8).

[20:24]  56 Full Life : BAGAIMANAKAH MANUSIA DAPAT MENGERTI JALAN HIDUPNYA.

Nas : Ams 20:24

Allah kadang-kadang bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan orang benar sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Kita mungkin tidak dapat melihat hikmah dari situasi tertentu, tetapi Alkitab mendorong kita untuk percaya bahwa meskipun demikian Allah sedang bekerja di belakang layar demi kebaikan kita

(lihat cat. --> Rom 8:28;

[atau ref. Rom 8:28]

bd. Mazm 37:23).

[21:1]  57 Full Life : HATI RAJA ... DI DALAM TANGAN TUHAN.

Nas : Ams 21:1

Ayat ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang dirindukan atau dilakukan seorang pemimpin nasional datang langsung dari Tuhan; pasti Allah bukan penyebab aneka kejahatan yang dilakukan para pemimpin (Yak 1:13-15). Sebaliknya, Allah mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua pemimpin di dunia ini dan kadang-kadang berkenan mempengaruhi keputusan mereka sehingga menunjang maksud penebusan-Nya dalam sejarah (bd. Kel 10:1-2; Ezr 7:21; Yes 10:5-7; 45:1-6). PB mengajarkan bahwa doa umat Allah mempengaruhi Tuhan untuk mengarahkan keputusan para pemimpin sehingga lebih sesuai dengan kehendak-Nya (1Tim 2:1-3).

[21:3]  58 Full Life : LEBIH DIKENAN TUHAN DARIPADA KORBAN.

Nas : Ams 21:3

Allah menghendaki agar umat-Nya benar dan adil daripada hanya terlibat dalam aneka kegiatan rohani. Korban, penyembahan, dan persembahan tidak dikenan oleh-Nya jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya (bd. Hos 6:6; Mi 6:7-8; Rom 12:1-2; Ibr 10:5-9). Pemberian yang dipersembahkan kepada Allah harus disertai hidup yang kudus; jika tidak semua itu kekejian bagi Dia (ayat Ams 21:27).

[21:13]  59 Full Life : JERITAN ORANG LEMAH

Nas : Ams 21:13

(versi Inggris NIV -- orang miskin). Jikalau kita ingin agar Allah mendengarkan doa-doa kita ketika ada keperluan, maka kita juga harus mendengar dan menanggapi dalam kasih kebutuhan orang lain (bd. Mat 25:31-46; Luk 16:19-31; Yak 2:13).

[21:20]  60 Full Life : ORANG YANG BEBAL MEMBOROSKANNYA.

Nas : Ams 21:20

Orang berhikmat dan bijaksana akan memperoleh semua kebutuhan hidup, sedangkan orang bebal memboroskan segala milik mereka untuk hal-hal yang mereka tidak perlu hanya demi kesenangan (ayat Ams 21:17). Dewasa ini banyak orang memanfaatkan kredit yang didapat dengan mudah, suatu tindakan yang sering menjadi kehancuran mereka. Allah berkenan kepada orang yang dengan bijaksana menerima tingkat kehidupan yang lebih rendah daripada berutang dan hidup melampaui kemampuannya.

[22:4]  61 Full Life : KEKAYAAN, KEHORMATAN DAN KEHIDUPAN.

Nas : Ams 22:4

Orang yang tetap setia kepada Allah akan menerima berkat-berkat ini pada saat yang ditentukan Allah sendiri; semua umat Allah akan termasuk orang yang "akan memiliki bumi" (Mat 5:5). Bahkan kini umat Allah yang miskin dipandang kaya harta rohani dan kehormatan (Wahy 2:9).

[22:6]  62 Full Life : DIDIKLAH ORANG MUDA MENURUT JALAN YANG PATUT BAGINYA.

Nas : Ams 22:6

Orang-tua harus mengabdikan diri mereka untuk memberi didikan disiplin rohani kepada anak-anak mereka (bd. ayat Ams 22:15; 13:24; Ams 19:18; 23:13-14; 29:17).

 1. 1) Kata Ibrani untuk "mendidik" berarti "mengabdikan". Jadi, didikan Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kehendak-Nya. Ini tercapai dengan memisahkan mereka dari pengaruh-pengaruh jahat dunia dan dengan mengajar mereka berperilaku saleh. Akar kata yang sama juga bisa berarti "memberi atau meningkatkan kegemaran akan"; orang-tua harus mendorong anak-anak mereka agar mereka sendiri mencari Allah dan dengan demikian dapat menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang takkan mereka lupakan.
 2. 2) "Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu". Prinsip umumnya ialah bahwa seorang anak yang telah dididik dengan benar tidak akan menyimpang dari jalan saleh yang telah diajarkan orang-tuanya. Akan tetapi, hal ini bukan jaminan mutlak bahwa semua anak dari orang-tua yang takut akan Allah akan tetap setia kepada Allah dan firman-Nya. Ketika hidup di tengah masyarakat jahat di mana banyak umat Allah sendiri tidak setia, maka anak-anak dari orang-tua beriman dapat terpengaruh untuk berbuat dosa dan menyerah kepada pencobaan (lih. Yeh 14:14-20, di mana Allah berbicara tentang kemurtadan yang demikian besar sehingga bahkan orang benar seperti Nuh, Daniel, dan Ayub tidak dapat menyelamatkan anak mereka).

[22:7]  63 Full Life : YANG BERHUTANG MENJADI BUDAK DARI YANG MENGHUTANGI.

Nas : Ams 22:7

Orang yang hidup melampaui kemampuannya, akhirnya diperbudak oleh orang yang memberi piutang

(lihat cat. --> Ams 21:20).

[atau ref. Ams 21:20]

[22:9]  64 Full Life : ORANG YANG BAIK HATI AKAN DIBERKATI

Nas : Ams 22:9

(versi Inggris NIV -- orang yang murah hati). Allah memberkati orang dermawan

(lihat cat. --> Ams 11:24-25).

[atau ref. Ams 11:24-25]

[22:14]  65 Full Life : YANG DIMURKAI TUHAN.

Nas : Ams 22:14

Orang yang berbalik dari Allah, yang mengikuti kehendak mereka sendiri dan menolak teguran akan ditimpa murka dan kutukan Allah. Ia menyerahkan mereka kepada kenajisan seksual dan nafsu penuh dosa

(lihat cat. --> Rom 1:18;

lihat cat. --> Rom 1:21).

[atau ref. Rom 1:18-21]

[23:4]  66 Full Life : JANGAN BERSUSAH PAYAH UNTUK MENJADI KAYA.

Nas : Ams 23:4

Perintah ini diulangi dalam PB (Mat 6:19; 1Tim 6:9-11; Ibr 13:5;

lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[23:29]  67 Full Life : ANGGUR CAMPURAN.

Nas : Ams 23:29-35

Ayat-ayat ini berisi perintah pertama yang jelas di dalam pengembangan penyataan Allah yang dengan nyata melarang semua umat-Nya menginginkan dan meminum anggur yang difermentasi

(lihat cat. --> Ams 23:31 berikutnya).

[atau ref. Ams 23:31]

Di sini Allah mengajar mengenai minuman beralkohol dan pengaruhnya yang merusak (untuk pembahasan yang lebih lengkap mengenai hal ini,

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[23:31]  68 Full Life : JANGAN MELIHAT KEPADA ANGGUR.

Nas : Ams 23:31

Ayat ini memperingatkan akan bahaya anggur (Ibr. _yayin_) ketika sudah dalam tahap fermentasi; jadi, yayin yang dibicarakan dalam perikop ini harus dibedakan dari yayin yang tidak difermentasi (lih. Yes 16:10;

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

Fermentasi adalah proses di mana unsur gula dalam sari anggur berubah menjadi alkohol dan karbon dioksida.

 1. 1) Kata "melihat" (Ibr. _ra'ah_) adalah kata umum yang artinya "memandang, memperhatikan" (bd. Kej 27:1); ra'ah dapat digunakan dengan arti "memilih", yang memberikan kesan bahwa anggur yang difermentasi tidak boleh dipandang dengan keinginan. Allah memerintahkan umat-Nya untuk bahkan tidak memikirkan tentang meminum anggur yang difermentasi; tidak ada peluang untuk minum dalam jumlah sedikit sekalipun.
 2. 2) Kata sifat "merah" (Ibr. _'adem_) artinya "kemerah-merahan, merah jambu". Menurut Lexicon Gesenius kata ini mengacu kepada "kilauan" anggur di dalam cawan, yaitu hasil fermentasi.

[23:32]  69 Full Life : KEMUDIAN MEMAGUT SEPERTI ULAR.

Nas : Ams 23:32

Allah memerintahkan umat-Nya untuk tidak melihat kepada anggur ketika sudah merah karena anggur yang difermentasi membinasakan seorang bagaikan ular dan meracuninya seperti ular tedung. Dampak alkohol itu kejam dan merusak; termasuk mata yang merah, pandangan yang kabur, pikiran yang kacau, dan ucapan yang menantang dan memperdayakan (ayat Ams 23:29,33). Meminum alkohol berarti membuka kehidupan seseorang kepada kemabukan (ayat Ams 23:34), bencana, kesusahan, kekerasan, persengketaan, kerusakan jasmaniah (ayat Ams 23:29,35), dan kecanduan (ayat Ams 23:35;

lihat cat. --> Ams 23:35 berikutnya; dan

lihat cat. --> Rom 14:21).

[atau ref. Ams 23:35; Rom 14:21]

[23:35]  70 Full Life : AKU AKAN MENCARI ANGGUR LAGI.

Nas : Ams 23:35

Ayat ini melukiskan dampak kecanduan anggur yang difermentasi. Sering kali seorang yang telah minum akan terus mencari lagi sehingga kebiasaan minum itu tidak terkendali lagi. Itulah sebabnya Allah mengatakan, "Jangan melihat kepada anggur." Orang percaya tidak boleh meminum, atau bahkan berpikir untuk minum minuman yang memabukkan. Perintah ini berdasarkan norma dan berlaku bagi umat Allah dewasa ini. Kita tidak boleh menerangkan ajaran Allah dalam ayat Ams 23:29-35 secara masuk akal dan menganggapnya tidak mutlak sehingga menjadi tidak berlaku bagi orang Kristen zaman modern. Waspadalah terhadap mereka yang menafsirkan ulang ayat Ams 23:31 sehingga berarti, "melihat anggur dengan penguasaan diri dan menahan diri ketika berkilauan di dalam cawan."

[24:10]  71 Full Life : PADA MASA KESESAKAN.

Nas : Ams 24:10

Adakalanya kesesakan dan kesusahan akan datang kepada kita semua dalam hidup ini (Ayub 7:7; Yak 1:3-4). Ketika saat itu tiba, sebagai orang percaya kita harus kuat di dalam Tuhan, memandang Dia sebagai perlindungan kita (Ul 33:27) dan berseru kepada-Nya, yakin bahwa janji-Nya untuk tidak akan meninggalkan kita itu benar (Ibr 13:5). Orang yang mengandalkan Dia dengan setia, diberikan kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran (Yes 40:29; 2Kor 12:9; Kol 1:11).

[24:16]  72 Full Life : ORANG BENAR ... BANGUN KEMBALI.

Nas : Ams 24:16

Apabila kesengsaraan, pencobaan, dan kemalangan terjadi dalam hidup orang benar, mereka akan bangun kembali karena kasih karunia Allah mengangkat mereka

(lihat cat. --> Ams 24:10 sebelumnya).

[atau ref. Ams 24:10]

Allah tidak menjamin hidup tanpa kesukaran, tetapi Dia menjanjikan akan memelihara kita apa pun yang terjadi. "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa; kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian; kami dihempaskan, namun tidak binasa" (2Kor 4:8-9;

lihat cat. --> 2Kor 4:7).

[atau ref. 2Kor 4:7]

[25:1]  73 Full Life : HIZKIA.

Nas : Ams 25:1

Hizkia memerintah Israel 200 tahun setelah Salomo (sekitar 715-686 SM); lih. pasal 2Raj 18:1-20:21; 2Taw 29:1-32:33; Yes 36:1-39:8 untuk keterangan mengenai masa pemerintahannya.

[25:2]  74 Full Life : MERAHASIAKAN SESUATU.

Nas : Ams 25:2

Allah telah memutuskan untuk tidak mengungkapkan segala sesuatu dengan jelas (bd. Rom 11:33). Ia telah merahasiakan banyak hal bagi orang yang membaca Alkitab dengan sepintas lalu. Hal-hal itu hanya dapat ditemukan orang yang rajin membaca Alkitab. Para pemimpin umat Allah seharusnya dengan tekun menggali kedalaman penyataan Allah di dalam Firman-Nya (lih. 1Kor 2:6-16).

[25:21]  75 Full Life : JIKALAU SETERUMU LAPAR.

Nas : Ams 25:21-22

Berbuat baik kepada musuh-musuh kita dapat membuat mereka merasa malu dan akhirnya membawa mereka kepada Allah dan keselamatan (lih. Rom 12:20).

[26:11]  76 Full Life : ANJING KEMBALI KE MUNTAHNYA.

Nas : Ams 26:11

Petrus menerapkan amsal ini kepada orang yang dahulu ikut Kristus, mengetahui jalan kebenaran, dan kemudian berbalik dari Allah dan perintah-perintah-Nya yang kudus untuk hidup di dalam dosa lagi (2Pet 2:20-22).

[26:12]  77 Full Life : MENGANGGAP DIRINYA BIJAK.

Nas : Ams 26:12

Keangkuhan dan merasa diri penting menyebabkan orang menggangap dirinya bijak menurut pendapat sendiri sehingga dengan angkuh mempercayai pikirannya sendiri. Tetapi, hikmat dan kebenaran bukan dibentuk oleh nalar manusia, tetapi oleh menerima apa yang dikatakan dan dinyatakan Allah dalam seluruh Alkitab. Dengan jujur mengakui kemungkinan untuk menipu di dalam hati kita, tidak berarti kita boleh dengan sendirinya beranggapan bahwa standar-standar benar dan salah kita adalah standar Allah

(lihat cat. --> Yer 17:9);

[atau ref. Yer 17:9]

sebaliknya, Allah memanggil kita dengan rendah hati untuk menaklukkan semua pikiran kita kepada kekuasaan penyataan-Nya dan pelayanan Roh Kudus (Yoh 16:8-14), memohon Dia untuk menginsafkan dan membetulkan dalam hal-hal di mana kita salah (bd. Wahy 3:17).

[27:1]  78 Full Life : JANGANLAH MEMUJI DIRI KARENA ESOK HARI.

Nas : Ams 27:1

Yakobus mungkin memikirkan ayat ini ketika menulis, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap" (Yak 4:14). Oleh karena singkatnya dan ketidakpastian hidup ini, semua rencana kita harus senantiasa tergantung pada apa yang dikehendaki Tuhan (Yak 4:15) dan bukan pada anggapan kita sendiri. Kristus menerapkan kebenaran mengenai ketidaktentuan masa depan ini kepada perlunya selalu bersiap-siap untuk saat kedatangan-Nya

(lihat cat. --> Mr 13:35;

lihat cat. --> Luk 12:35-40;

lihat cat. --> Luk 21:34).

[atau ref. Mr 13:35; Luk 12:35-40; 21:34]

[27:21]  79 Full Life : ORANG DINILAI MENURUT PUJIAN.

Nas : Ams 27:21

Pujian yang kita terima dari orang lain menguji kita mengenai cara kita menanggapinya -- dengan sombong atau rendah hati. Sikap sombong menyatakan penipuan diri di dalam hati kita, karena kita tidak sadar bahwa diri kita dan apa yang telah kita lakukan sebagian besar adalah karena Allah dan orang lain

(lihat cat. --> Fili 2:3).

[atau ref. Fili 2:3]

Tindakan kita tidak boleh dilaksanakan untuk memuji atau memuliakan diri, tetapi hendaknya mengalir dari pengabdian kita kepada Allah, firman, dan kerajaan-Nya. Apabila kita lulus ujian pujian ini, terbukti kita hidup untuk menyenangkan Allah daripada orang lain dan hati kita murni dan roh kita manunggal dengan Allah.

[28:5]  80 Full Life : ORANG YANG MENCARI TUHAN.

Nas : Ams 28:5

Lihat cat. --> 2Taw 14:4;

lihat cat. --> 2Taw 26:5.

[atau ref. 2Taw 14:4; 26:5]

[28:9]  81 Full Life : DOANYA ADALAH KEKEJIAN.

Nas : Ams 28:9

Allah tidak akan menjawab doa orang yang tidak sungguh-sungguh mengabdi untuk taat kepada-Nya dan firman-Nya. Berkompromi dalam komitmen kita kepada Allah dan firman-Nya dengan ikut serta dalam kesenangan berdosa, biarpun sedikit, akan menjadikan doa-doa kita tidak efektif (bd. Ams 15:29; Mazm 66:18; Yes 59:2;

lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

Berdoa tanpa kasih untuk firman dan hukum Allah adalah kemunafikan dan menghina Dia

(lihat cat. --> 1Yoh 3:22).

[atau ref. 1Yoh 3:22]

[28:13]  82 Full Life : SIAPA MENYEMBUNYIKAN PELANGGARANNYA.

Nas : Ams 28:13

Orang yang berusaha menyangkal dosanya atau berusaha menyembunyikan daripada mengakui, menyesali, dan meninggalkannya tidak akan berkembang secara rohani. Akan tetapi, pengampunan dan kemurahan Allah tersedia bagi semua yang datang kepada Allah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh

(lihat cat. --> Mat 3:2).

[atau ref. Mat 3:2]

[28:20]  83 Full Life : ORANG YANG DAPAT DIPERCAYA MENDAPAT BANYAK BERKAT.

Nas : Ams 28:20

Lihat cat. --> Luk 24:50.

[atau ref. Luk 24:50]

[28:27]  84 Full Life : MEMBERI KEPADA ORANG MISKIN.

Nas : Ams 28:27

Allah akan memelihara orang yang membantu orang yang miskin dan kekurangan (bd. Ams 11:24-25; 14:21; 19:17; 21:26;

lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT).

Berkat-berkat Allah melimpah atas mereka yang memberi untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah atau rohaniah orang lain

(lihat cat. --> 2Kor 8:2;

lihat cat. --> 2Kor 9:6;

lihat cat. --> 2Kor 9:8).

[atau ref. 2Kor 8:2; 9:6-8]

[29:1]  85 Full Life : DIREMUKKAN TANPA DAPAT DIPULIHKAN LAGI.

Nas : Ams 29:1

Orang yang berkali-kali menolak teguran dan penginsafan jelas Roh Kudus (Yoh 16:8-11) dan membenci didikan dan teguran-Nya (Ibr 12:5-11,25) menghadapi risiko mengeraskan hati mereka hingga mencapai titik dikerat dari kemurahan Allah dan dihukum oleh-Nya. Tidak seorang pun dapat berbuat dosa terus-menerus dan menolak kasih karunia, kemurahan, serta kasih Allah tanpa akhirnya mengalami penderitaan yang tidak dapat diganti (bd. 1Sam 2:25;

lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

[29:7]  86 Full Life : ORANG BENAR MENGETAHUI HAK ORANG LEMAH.

Nas : Ams 29:7

Perhatian terhadap kemiskinan dan kekurangan dinyatakan kepada Israel sebagai standar kebenaran Allah di bawah perjanjian yang lama

(lihat cat. --> Ams 28:27).

[atau ref. Ams 28:27]

Para pengikut Kristus yang sejati juga akan sama-sama merasa perhatian-Nya agar orang miskin diperlakukan dengan adil dan penuh belas kasihan (lih. Luk 6:20-21; Kis 4:34-35; 6:1-6; 20:38; 1Kor 16:2;

lihat cat. --> Yak 1:27).

[atau ref. Yak 1:27]

[29:15]  87 Full Life : TONGKAT DAN TEGURAN.

Nas : Ams 29:15

Anak-anak yang tidak dididik, didisiplin, dan dikendalikan oleh orang-tuanya kemudian akan memalukan orang-tuanya dan merusak diri merka sendiri. Kadang-kadang kata-kata teguran saja sudah cukup; pada saat lain kata-kata itu harus disertai tongkat disiplin (bd. ayat Ams 29:17;

lihat cat. --> Ams 13:24).

[atau ref. Ams 13:24]

Jikalau disiplin jasmaniah dipergunakan, sangat penting bahwa itu disertai penjelasan supaya anak itu mengerti dengan jelas mengapa tongkat dipakai dan kelakuan bagaimana yang diharapkan.

[29:18]  88 Full Life : BILA TIDAK ADA WAHYU.

Nas : Ams 29:18

Ketika tidak ada penyataan jelas dan pernyataan tegas tentang kehendak dan standar Allah, umat Allah kehilangan keyakinan alkitabiah mereka, membuang pengekangan moral mereka dan akhirnya musnah (bd. Kel 32:25). Kehendak Allah yang dinyatakan dan perintah-Nya yang benar sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab harus senantiasa dihadapkan kepada jemaat, jika tidak banyak akan mulai menjadi serupa dengan dunia (bd. Rom 12:1-2) dan melanggar hukum Allah.TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA