TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 3:8

TSK Full Life Study Bible

3:8

buah-buah(TB)/buah-buahan(TL) <2590> [fruits.]

[worthy of. or, meet for. We.]

dari ... ini .... batu-batu(TB)/daripada batu-batu(TL) <1537 5130> [of these.]

3:8

bapa kami!

Yes 51:2; Luk 19:9; Yoh 8:33,39; Kis 13:26; Rom 4:1,11,12,16,17; 9:7,8; Gal 3:7 [Semua]


Catatan Frasa: BUAH-BUAH YANG SESUAI DENGAN PERTOBATAN.TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA