TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 22:18-19

TSK Full Life Study Bible

22:18

<4828> [testify.]

mendengar(TB/TL) <191> [heareth.]

Jika(TB)/jikalau(TL) <1437> [If.]

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

22:18

Judul : Penutup

Perikop : Why 22:18-21


kitab ini:

Wahy 22:7,10,19 [Semua]

perkataan-perkataan ini,

Ul 4:2; 12:32; Ams 30:6 [Semua]

kitab ini.

Wahy 15:6-16:21 [Semua]22:19

mengurangkan ............ mengambil(TB)/mengurangkan ......... niscaya .... menghilangkan(TL) <851> [take.]

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

dari ... dari kitab ......... dari ... kehidupan ... dari ......... kitab(TB)/daripada ..... kitab ......... daripada ... hayat ... daripada .......... kitab(TL) <976 575 2222 1537 975> [out of the book of life. or, from the tree of life.]

2

Dan .................... dan dari daripada(TB)/dan ..................... dan(TL) <2532 1537> [and out.]

Dan ...... dari ... dari .......... dari .... dan ....... tertulis ... tersurat(TB)/dan ...... daripada ............. daripada .... dan(TL) <2532 575 1125> [and from.]

22:19

mengurangkan sesuatu

Ul 4:2; 12:32; Ams 30:6 [Semua]

kitab nubuat

Wahy 22:7,10,18 [Semua]

pohon kehidupan

Wahy 2:7; [Lihat FULL. Wahy 2:7]


Catatan Frasa: ALLAH AKAN MENGAMBIL.TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA