TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 33:1-13

33:1 <0559> rmal <04307> hrjmh <02691> ruxb <06113> rwue <05750> wndwe <01931> awhw <08145> tyns <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(33:1)

33:1 (40:1) kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> ieremian <2408> deuteron <1208> kai <2532> autov <846> hn <1510> eti <2089> dedemenov <1210> en <1722> th <3588> aulh <833> thv <3588> fulakhv <5438> legwn <3004>

33:2 <08034> wms <03068> hwhy <03559> hnykhl <0853> htwa <03335> ruwy <03068> hwhy <06213> hve <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(33:2)

33:2 (40:2) outwv <3778> eipen kuriov <2962> poiwn <4160> ghn <1065> kai <2532> plasswn <4111> authn <846> tou <3588> anorywsai authn <846> kuriov <2962> onoma <3686> autw <846>

33:3 o <03045> Mtedy <03808> al <01219> twrubw <01419> twldg <0> Kl <05046> hdygaw <06030> Kneaw <0413> yla <07121> arq(33:3)

33:3 (40:3) kekraxon <2896> prov <4314> me <1473> kai <2532> apokriyhsomai soi <4771> kai <2532> apaggelw soi <4771> megala <3173> kai <2532> iscura <2478> a <3739> ouk <3364> egnwv <1097> auta <846>

33:4 <02719> brxh <0413> law <05550> twlloh <0413> la <05422> Myutnh <03063> hdwhy <04428> yklm <01004> ytb <05921> lew <02063> tazh <05892> ryeh <01004> ytb <05921> le <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(33:4)

33:4 (40:4) oti <3754> outwv <3778> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> peri <4012> oikwn <3624> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> kai <2532> peri <4012> oikwn <3624> basilewv <935> iouda <2448> twn <3588> kayhrhmenwn <2507> eiv <1519> carakav <5482> kai <2532> promacwnav

33:5 <07451> Mter <03605> lk <05921> le <02063> tazh <05892> ryehm <06440> ynp <05641> ytrtoh <0834> rsaw <02534> ytmxbw <0639> ypab <05221> ytykh <0834> rsa <0120> Mdah <06297> yrgp <0854> ta <04390> Malmlw <03778> Mydvkh <0854> ta <03898> Mxlhl <0935> Myab(33:5)

33:5 (40:5) tou <3588> macesyai <3164> prov <4314> touv <3588> caldaiouv <5466> kai <2532> plhrwsai <4137> authn <846> twn <3588> nekrwn <3498> twn <3588> anyrwpwn <444> ouv <3739> epataxa <3960> en <1722> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> en <1722> yumw <2372> mou <1473> kai <2532> apestreqa <654> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ap <575> autwn <846> peri <4012> paswn <3956> twn <3588> ponhriwn <4189> autwn <846>

33:6 <0571> tmaw <07965> Mwls <06283> trte <01992> Mhl <01540> ytylgw <07495> Mytaprw <04832> aprmw <0724> hkra <0> hl <05927> hlem <02005> ynnh(33:6)

33:6 (40:6) idou <2400> egw <1473> anagw <321> auth <846> sunoulwsin kai <2532> iama <2386> kai <2532> fanerwsw <5319> autoiv <846> eisakouein <1522> kai <2532> iatreusw authn <846> kai <2532> poihsw <4160> autoiv <846> eirhnhn <1515> kai <2532> pistin <4102>

33:7 <07223> hnsarbk <01129> Mytnbw <03478> larvy <07622> twbs <0853> taw <03063> hdwhy <07622> twbs <0853> ta <07725> ytbshw(33:7)

33:7 (40:7) kai <2532> epistreqw <1994> thn <3588> apoikian iouda <2448> kai <2532> thn <3588> apoikian israhl <2474> kai <2532> oikodomhsw <3618> autouv <846> kaywv <2531> to <3588> proteron <4387>

33:8 <0> yb <06586> wesp <0834> rsaw <0> yl <02398> wajx <0834> rsa <03605> Mhytwnwe <03605> *lkl {lwkl} <05545> ytxlow <0> yl <02398> wajx <0834> rsa <05771> Mnwe <03605> lkm <02891> Mytrhjw(33:8)

33:8 (40:8) kai <2532> kayariw <2511> autouv <846> apo <575> paswn <3956> twn <3588> adikiwn <93> autwn <846> wn <3739> hmartosan <264> moi <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> mnhsyhsomai <3403> amartiwn <266> autwn <846> wn <3739> hmarton <264> moi <1473> kai <2532> apesthsan ap <575> emou <1473>

33:9 o <0> hl <06213> hve <0595> ykna <0834> rsa <07965> Mwlsh <03605> lk <05921> lew <02896> hbwjh <03605> lk <05921> le <07264> wzgrw <06342> wdxpw <0853> Mta <06213> hve <0595> ykna <0834> rsa <02896> hbwjh <03605> lk <0853> ta <08085> wemsy <0834> rsa <0776> Urah <01471> yywg <03605> lkl <08597> traptlw <08416> hlhtl <08342> Nwvv <08034> Msl <0> yl <01961> htyhw(33:9)

33:9 (40:9) kai <2532> estai <1510> eiv <1519> eufrosunhn <2167> kai <2532> eiv <1519> ainesin <133> kai <2532> eiv <1519> megaleiothta <3168> panti <3956> tw <3588> law <2992> thv <3588> ghv <1065> oitinev <3748> akousontai <191> panta <3956> ta <3588> agaya <18> a <3739> egw <1473> poihsw <4160> kai <2532> fobhyhsontai <5399> kai <2532> pikranyhsontai <4087> peri <4012> pantwn <3956> twn <3588> agaywn <18> kai <2532> peri <4012> pashv <3956> thv <3588> eirhnhv <1515> hv <3739> egw <1473> poihsw <4160> autoiv <846>

33:10 <0929> hmhb <0369> Nyamw <03427> bswy <0369> Nyamw <0120> Mda <0369> Nyam <08074> twmsnh <03389> Mlswry <02351> twuxbw <03063> hdwhy <05892> yreb <0929> hmhb <0369> Nyamw <0120> Mda <0369> Nyam <01931> awh <02720> brx <0559> Myrma <0859> Mta <0834> rsa <02088> hzh <04725> Mwqmb <08085> emsy <05750> dwe <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(33:10)

33:10 (40:10) outwv <3778> eipen kuriov <2962> eti <2089> akousyhsetai <191> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> w <3739> umeiv <4771> legete <3004> erhmov <2048> estin <1510> apo <575> anyrwpwn <444> kai <2532> kthnwn <2934> en <1722> polesin <4172> iouda <2448> kai <2532> exwyen <1855> ierousalhm <2419> taiv <3588> hrhmwmenaiv <2049> para <3844> to <3588> mh <3165> einai <1510> anyrwpon <444> kai <2532> kthnh <2934>

33:11 o <03068> hwhy <0559> rma <07223> hnsarbk <0776> Urah <07622> twbs <0853> ta <07725> bysa <03588> yk <03068> hwhy <01004> tyb <08426> hdwt <0935> Myabm <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <03068> hwhy <02896> bwj <03588> yk <06635> twabu <03068> hwhy <0853> ta <03034> wdwh <0559> Myrma <06963> lwq <03618> hlk <06963> lwqw <02860> Ntx <06963> lwq <08057> hxmv <06963> lwqw <08342> Nwvv <06963> lwq(33:11)

33:11 (40:11) fwnh <5456> eufrosunhv <2167> kai <2532> fwnh <5456> carmosunhv fwnh <5456> numfiou <3566> kai <2532> fwnh <5456> numfhv <3565> fwnh <5456> legontwn <3004> exomologeisye <1843> kuriw <2962> pantokratori <3841> oti <3754> crhstov <5543> kuriov <2962> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846> kai <2532> eisoisousin <1533> dwra <1435> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> oti <3754> apostreqw <654> pasan <3956> thn <3588> apoikian thv <3588> ghv <1065> ekeinhv <1565> kata <2596> to <3588> proteron <4386> eipen kuriov <2962>

33:12 <06629> Nau <07257> Myubrm <07462> Myer <05116> hwn <05892> wyre <03605> lkbw <0929> hmhb <05704> dew <0120> Mda <0369> Nyam <02720> brxh <02088> hzh <04725> Mwqmb <01961> hyhy <05750> dwe <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(33:12)

33:12 (40:12) outwv <3778> eipen kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> eti <2089> estai <1510> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> tw <3588> erhmw <2048> para <3844> to <3588> mh <3165> einai <1510> anyrwpon <444> kai <2532> kthnov <2934> kai <2532> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> polesin <4172> autou <846> katalumata <2646> poimenwn <4166> koitazontwn probata <4263>

33:13 o <03068> hwhy <0559> rma <04487> hnwm <03027> ydy <05921> le <06629> Nauh <05674> hnrbet <05750> de <03063> hdwhy <05892> yrebw <03389> Mlswry <05439> ybybobw <01144> Nmynb <0776> Urabw <05045> bgnh <05892> yrebw <08219> hlpsh <05892> yreb <02022> rhh <05892> yreb(33:13)

33:13 (40:13) en <1722> polesin <4172> thv <3588> oreinhv kai <2532> en <1722> polesin <4172> thv <3588> sefhla kai <2532> en <1722> polesin <4172> thv <3588> nageb kai <2532> en <1722> gh <1065> beniamin <958> kai <2532> en <1722> taiv <3588> kuklw ierousalhm <2419> kai <2532> en <1722> polesin <4172> iouda <2448> eti <2089> pareleusetai <3928> probata <4263> epi <1909> ceira <5495> ariymountov <705> eipen kuriov <2962>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA