Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 16 dari 16 ayat untuk Ira [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 23:38

Ira, orang Yetri; h  Gareb, orang Yetri;

(0.99)1Taw 11:40

Ira, orang Yetri; Gareb, orang Yetri;

(0.90)2Sam 20:26

Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud.

(0.87)1Taw 11:28

Ira anak Ikesh orang Tekoa; Abiezer, i  orang Anatot;

(0.83)2Sam 23:26

Heles, q  orang Palti; Ira r  anak Ikesh orang Tekoa;

(0.61)Hak 3:26

Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri; ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira.

(0.55)1Taw 27:9

Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira x  anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.

(0.04)1Taw 7:24

Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu e  serta Uzen-Seera.

(0.04)Mat 9:4

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, q  lalu berkata: "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?

(0.03)Flp 3:19

Kesudahan z  mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut a  mereka, kemuliaan mereka ialah aib b  mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. c 

(0.03)2Sam 23:24

Asael, o  saudara Yoab, ada di antara ketiga puluh orang itu; selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem;

(0.03)Mzm 9:8

(9-9) Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan 1  v  dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. w 

(0.03)Luk 14:28

1 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?

(0.03)Kis 4:25

Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, a  bapa kami, Engkau telah berfirman: Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?

(0.03)1Taw 11:26

Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, g  saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem;

(0.01)1Taw 27:1

Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang.
TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA