Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 281 - 300 dari 1014 ayat untuk Musa [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.50)Bil 12:7

Bukan demikian hamba-Ku Musa, p  seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. q 

(0.50)Bil 30:1

Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, t  demikian: "Inilah yang diperintahkan TUHAN.

(0.50)Bil 36:5

Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah TUHAN: "Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar.

(0.50)1Taw 6:3

Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. j  Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, k  Eleazar l  dan Itamar. m 

(0.50)Bil 21:7

Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa q  dan berkata: "Kami telah berdosa, r  sebab kami berkata-kata melawan TUHAN dan engkau; berdoalah kepada TUHAN, s  supaya dijauhkan-Nya ular-ular ini dari pada kami." Lalu Musa berdoa t  untuk bangsa itu.

(0.50)Kel 24:18

Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh hari i  dan empat puluh malam j  lamanya.

(0.49)Kel 34:5

Turunlah TUHAN dalam awan, w  lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama TUHAN. x 

(0.49)Kel 5:22

Lalu Musa kembali menghadap TUHAN, katanya: "Tuhan, mengapakah Kauperlakukan umat ini f  begitu bengis? Mengapa pula aku yang Kauutus 1 ?

(0.49)Kel 6:26

(6-25) Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan TUHAN: "Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir f  menurut pasukan g  mereka."

(0.49)Kel 17:11

Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya 1 , lebih kuatlah z  Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek.

(0.49)Kel 36:3

Mereka menerima dari pada Musa seluruh persembahan r  khusus, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi.

(0.49)Yos 13:8

Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan z  Musa, hamba TUHAN itu, kepada mereka, a 

(0.49)Kel 32:9

Lagi firman TUHAN kepada Musa: "Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. l 

(0.49)Bil 8:3

Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnyalah lampu-lampunya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

(0.48)1Kor 10:2

Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan v  dan dalam laut.

(0.48)Yos 8:32

Dan di sanalah di atas batu-batu itu, dituliskan a  Yosua salinan hukum Musa, yang dituliskannya di depan orang Israel.

(0.48)Kel 38:22

Bezaleel y  bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, membuat segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa,

(0.48)Bil 27:18

Lalu TUHAN berfirman kepada Musa: "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh 1 , h  letakkanlah tanganmu atasnya, i 

(0.48)Kel 32:18

Tetapi jawab Musa: "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan--bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar."

(0.48)Kel 34:30

Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia.
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA