Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 2383 untuk didudukkan (0.001 seconds)
(1.00)Mat 27:36

Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia.

(0.97)Pkh 10:6

pada banyak tempat yang tinggi, didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya.

(0.93)Yes 10:31

Penghuni Madmena lari jauh-jauh, penduduk Gebim pergi mengungsi.

(0.93)Hak 1:31

Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Akhzib, Helba, Afek dan Rehob,

(0.90)1Sam 20:25

Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong.

(0.89)1Raj 1:46

Salomo sekarang duduk di atas takhta kerajaan;

(0.88)Rut 4:2

Kemudian dipilihnyalah sepuluh orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata: "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka.

(0.86)Yes 23:6

Mengungsilah ke Tarsis, merataplah, hai penduduk tanah pesisir!

(0.86)1Taw 8:13

Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; mereka telah menghalau penduduk Gat.

(0.84)Mat 15:35

Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.

(0.84)Mzm 50:20

Engkau duduk, dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu.

(0.81)Luk 9:15

Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk.

(0.81)Mi 1:11

Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri.

(0.80)Yer 11:2

"Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem!

(0.79)1Raj 21:12

Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat.

(0.79)Luk 22:55

Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka.

(0.79)Rat 3:28

Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN membebankannya.

(0.77)Hak 1:33

Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka.

(0.77)Yes 24:17

Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat!

(0.77)Rat 3:63

Amatilah duduk bangun mereka! Aku menjadi lagu ejekan mereka."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=didudukkan&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)