Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 221 - 240 dari 6961 ayat untuk greek:3588 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.003 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.71)Mat 25:17

Hamba yang menerima dua talenta itupun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta.

(0.71)Mrk 4:14

Penabur itu menaburkan firman. a 

(0.71)Mrk 14:52

tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang.

(0.71)Luk 2:27

Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya apa yang ditentukan m  hukum Taurat,

(0.71)Luk 6:45

Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya 1  yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, t  meluap dari hatinya."

(0.71)Yoh 6:27

Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan v  sampai kepada hidup yang kekal, w  yang akan diberikan Anak Manusia x  kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya. y "

(0.71)Yoh 6:48

Akulah roti hidup. a 

(0.71)Yoh 8:1

tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun. u 

(0.71)Yoh 9:13

Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi.

(0.71)Yoh 12:3

Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu n  murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus 1  dan menyekanya dengan rambutnya; o  dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.

(0.71)Yoh 18:16

tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal Imam Besar, kembali ke luar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk.

(0.71)Yoh 19:25

Dan dekat salib j  Yesus berdiri ibu-Nya k  dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena. l 

(0.71)Kis 3:25

Kamulah yang mewarisi t  nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian u  yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. v 

(0.71)Kis 10:17

Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan b  yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius c  dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus.

(0.71)Kis 25:23

Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike h  dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah, supaya Paulus dihadapkan.

(0.71)Rm 4:11

Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya, sebelum ia bersunat. c  Demikianlah ia dapat menjadi bapa d  semua orang percaya e  yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka,

(0.71)Rm 5:4

dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan.

(0.71)Rm 6:7

Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa 1 . k 

(0.71)Rm 6:19

Aku mengatakan hal ini secara manusia g  karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran h  yang membawa kamu kepada pengudusan.

(0.71)Rm 7:5

Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, w  hawa nafsu dosa, yang dirangsang oleh hukum Taurat, x  bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, y  agar kita berbuah bagi maut. z 
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA