Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 781 - 800 dari 981 ayat untuk greek:oi [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.37)Mat 23:16

Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, d  yang berkata: Bersumpah demi Bait Suci, sumpah e  itu tidak sah; tetapi bersumpah demi emas Bait Suci, sumpah itu mengikat.

(0.37)Mat 24:3

1 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, h  datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: "Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu i  dan tanda kesudahan dunia 2 ? j "

(0.37)Mat 24:29

"Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap 1  dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. i 

(0.37)Mat 25:34

Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan y  yang telah disediakan bagimu sejak dunia z  dijadikan.

(0.37)Mat 26:73

Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata: "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu."

(0.37)Mat 27:19

Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, t  isterinya mengirim pesan kepadanya: "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar u  itu, sebab karena Dia aku sangat menderita dalam mimpi v  tadi malam."

(0.37)Mat 27:49

Tetapi orang-orang lain berkata: "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan Dia."

(0.37)Mat 27:54

Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga f  Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata: "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah. g "

(0.37)Mat 27:64

Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga; jikalau tidak, murid-murid-Nya mungkin datang untuk mencuri Dia, l  lalu mengatakan kepada rakyat: Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari pada yang pertama."

(0.37)Mrk 1:5

Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea 1  dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan.

(0.37)Mrk 2:16

Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi f  melihat, bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-Nya: "Mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? g "

(0.37)Mrk 2:19

Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.

(0.37)Mrk 2:22

Demikian juga tidak seorangpun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua 1 , karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula."

(0.37)Mrk 4:15

Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah Iblis b  dan mengambil firman 1  yang baru ditaburkan di dalam mereka.

(0.37)Mrk 4:20

Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat."

(0.37)Mrk 10:24

Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. b 

(0.37)Mrk 10:39

Jawab mereka: "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka: "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus Kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus Kuterima. v 

(0.37)Mrk 13:11

Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. f 

(0.37)Mrk 13:14

"Apabila kamu melihat Pembinasa keji 1  j  berdiri di tempat yang tidak sepatutnya--para pembaca hendaklah memperhatikannya--maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

(0.37)Mrk 14:12

Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, k  murid-murid Yesus berkata kepada-Nya: "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-Mu?"
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA