Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 961 - 980 dari 981 ayat untuk greek:oi [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.30)Yoh 19:24

Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain: "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah h  yang ada tertulis dalam Kitab Suci: "Mereka membagi-bagi pakaian-Ku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubah-Ku. i " Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu.

(0.30)Yoh 19:31

Karena hari itu hari persiapan s  dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib t --sebab Sabat itu adalah hari yang besar--maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.

(0.30)Yoh 20:19

Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. g  Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera h  bagi kamu! i "

(0.30)Yoh 20:25

Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, r  sekali-kali aku tidak akan percaya. s "

(0.30)Kis 5:21

Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam Bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Besar dan pengikut-pengikutnya a  menyuruh Mahkamah Agama b  berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara.

(0.30)Kis 10:22

Jawab mereka: "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, g  dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kaukatakan. h "

(0.30)Kis 17:18

Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata: "Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini?" Tetapi yang lain berkata: "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing." Sebab ia memberitakan Injil e  tentang Yesus dan tentang kebangkitan-Nya. f 

(0.30)Kis 21:11

Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah kata d  Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat e  oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. f "

(0.30)Kis 25:24

Festus berkata: "Ya raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini, yang dituduh oleh semua orang Yahudi, i  baik yang di Yerusalem, maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan, bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. j 

(0.30)Rm 1:27

Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki 1 , dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan e  mereka.

(0.30)Rm 5:15

Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang j  semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah 1  dan karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. k 

(0.30)Why 1:20

Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kaulihat pada tangan kanan-Ku l  dan ketujuh kaki dian m  emas itu: ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat 1  n  dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. o "

(0.30)Why 5:6

Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk v  itu dan di tengah-tengah tua-tua w  itu berdiri seekor Anak Domba x  seperti telah disembelih 1 , bertanduk tujuh dan bermata tujuh: y  itulah ketujuh Roh z  Allah yang diutus ke seluruh bumi.

(0.30)Why 7:14

Maka kataku kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar 1 ; dan mereka telah mencuci jubah l  mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. m 

(0.30)Why 11:13

Pada saat itu terjadilah gempa bumi v  yang dahsyat dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan w  Allah yang di sorga. x 

(0.30)Why 13:2

Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul 1 , k  dan kakinya seperti kaki beruang l  dan mulutnya seperti mulut singa. m  Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan takhtanya dan kekuasaannya n  yang besar.

(0.30)Why 14:11

Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, f  dan siang malam g  mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya h  itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya. i "

(0.30)Why 17:8

Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul 1  dari jurang maut, m  dan ia menuju kepada kebinasaan. n  Dan mereka yang diam di bumi, o  yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan p  sejak dunia dijadikan 2 , akan heran, q  apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.

(0.30)Why 18:19

Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala g  mereka dan berseru, sambil menangis dan meratap, h  katanya: "Celaka, celaka, kota besar, i  yang olehnya semua orang, yang mempunyai kapal di laut, telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. j 

(0.30)Why 19:20

Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, e  yang telah mengadakan tanda-tanda 1  f  di depan matanya, g  dan dengan demikian ia menyesatkan h  mereka yang telah menerima tanda dari binatang i  itu dan yang telah menyembah patungnya. j  Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api k  yang menyala-nyala oleh belerang. l 
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA