Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 341 - 360 dari 744 ayat untuk greek:th [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Pertama Sebelumnya 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.38)Mat 13:43

Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari f  dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar! g "

(0.38)Mat 13:49

Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar 1 , m 

(0.38)Mat 17:22

Pada waktu Yesus dan murid-murid-Nya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka: "Anak Manusia l  akan diserahkan ke dalam tangan manusia

(0.38)Mat 18:4

Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Sorga. u 

(0.38)Mat 18:17

Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. f  Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. g 

(0.38)Mat 20:17

Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil kedua belas murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan:

(0.38)Mat 20:19

Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah f  dan disalibkan, g  dan pada hari ketiga h  Ia akan dibangkitkan. i "

(0.38)Mat 21:5

"Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban w  yang muda."

(0.38)Mat 24:14

Dan Injil Kerajaan ini u  akan diberitakan di seluruh dunia v  menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya 1  2 ."

(0.38)Mat 24:26

Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.

(0.38)Mat 25:31

"Apabila Anak Manusia datang u  dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta v  kemuliaan-Nya.

(0.38)Mat 26:10

Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata: "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku.

(0.38)Mat 26:17

Pada hari pertama dari hari raya Roti Tidak Beragi w  datanglah murid-murid Yesus kepada-Nya dan berkata: "Di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah x  bagi-Mu?"

(0.38)Mat 26:34

Yesus berkata kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku tiga kali. n "

(0.38)Mat 26:69

Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya: "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu."

(0.38)Mat 28:1

Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena q  dan Maria r  yang lain, menengok kubur itu.

(0.38)Mrk 1:13

Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari p  lamanya, dicobai oleh Iblis 1 . q  Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia.

(0.38)Mrk 1:16

Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.

(0.38)Mrk 1:22

Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. z 

(0.38)Mrk 4:39

Iapun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu: "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA