Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 1320 untuk greek:ton (0.001 seconds)
(1.00)Why 2:28

dan kepadanya akan Kukaruniakan bintang timur.

(0.86)Mat 1:4

Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon,

(0.86)Mat 1:6

Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria,

(0.86)Mat 1:7

Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa,

(0.86)Mat 1:8

Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia,

(0.86)Mat 1:9

Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia,

(0.86)Mat 1:10

Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia,

(0.86)Mat 1:13

Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor,

(0.86)Mat 1:14

Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud,

(0.86)Mat 1:15

Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub,

(0.86)Mrk 14:33

Dan Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes serta-Nya. Ia sangat takut dan gentar,

(0.85)Mat 1:3

Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram,

(0.85)Mrk 5:15

Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka.

(0.85)1Yoh 2:23

Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa.

(0.80)Mat 6:11

Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya

(0.80)Mat 10:24

Seorang murid tidak lebih dari pada gurunya, atau seorang hamba dari pada tuannya.

(0.80)Mat 19:19

hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

(0.80)Mat 27:66

Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.

(0.80)Mrk 15:11

Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka.

(0.80)Luk 7:10

Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=greek:ton&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)