Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk greek:dunamei [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Rm 15:19

oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat z  dan oleh kuasa Roh. a  Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem b  sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. c 

(0.94)1Kor 2:5

supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan t  Allah.

(0.94)1Kor 4:20

Sebab Kerajaan Allah bukan terdiri dari i  perkataan, tetapi dari kuasa 1 . j 

(0.94)1Kor 15:43

Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. p  Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan.

(0.82)Kis 4:7

Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?"

(0.82)Rm 1:4

dan menurut Roh kekudusan 1  dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, i  bahwa Ia adalah Anak Allah j  yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. k 

(0.82)2Kor 6:7

dalam pemberitaan f  kebenaran dan kekuasaan Allah; g  dengan menggunakan senjata-senjata keadilan h  untuk menyerang ataupun untuk membela

(0.82)Kol 1:11

dan dikuatkan dengan segala kekuatan x  oleh kuasa kemuliaan-Nya 1  untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, y 

(0.82)Kol 1:29

Itulah yang kuusahakan w  dan kupergumulkan x  dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. y 

(0.82)2Tes 2:9

Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, v  dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu 1 , w 

(0.82)1Ptr 1:5

Yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan u  Allah karena imanmu 1  sementara kamu menantikan keselamatan v  yang telah tersedia untuk dinyatakan w  pada zaman akhir.

(0.82)2Ptr 2:11

padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. o 

(0.71)Luk 1:17

dan ia akan berjalan mendahului Tuhan x  dalam roh dan kuasa Elia 1  y  untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya 2  z  dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan a  suatu umat yang layak bagi-Nya."

(0.71)Luk 4:14

Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. i  Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. j 

(0.71)Kis 4:33

Dan dengan kuasa yang besar 1  rasul-rasul memberi kesaksian o  tentang kebangkitan p  Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia q  yang melimpah-limpah.

(0.71)1Kor 5:4

Bilamana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, p 

(0.71)Ef 3:16

Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan e  kemuliaan-Nya, menguatkan f  dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu 1 , g 

(0.59)Mrk 9:1

Kata-Nya lagi kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang p  dengan kuasa 1 . q "

(0.59)Luk 4:36

Dan semua orang takjub, k  lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: "Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa l  dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan merekapun keluar."

(0.59)Kis 3:12

Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata: "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?
TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA