Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 117 ayat untuk greek:duo [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mat 25:17

Hamba yang menerima dua talenta itupun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta.

(0.73)Mat 25:22

Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta.

(0.71)Mrk 6:9

boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju.

(0.71)Luk 15:11

Yesus berkata lagi: "Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. a 

(0.70)Mrk 10:8

sehingga keduanya itu menjadi satu daging. o  Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.

(0.70)Why 11:4

Mereka adalah kedua pohon zaitun a  dan kedua kaki dian 1  yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. b 

(0.61)Luk 10:1

Kemudian dari pada itu Tuhan p  menunjuk tujuh puluh murid yang lain, q  lalu mengutus mereka berdua-dua 1  r  mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi-Nya. s 

(0.60)Mat 18:16

Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, e  perkara itu tidak disangsikan.

(0.60)Mrk 6:7

Ia memanggil kedua belas murid y  itu dan mengutus mereka berdua-dua. z  Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat 1 , a 

(0.57)Mat 5:41

Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil.

(0.57)Mat 20:24

Mendengar itu marahlah o  kesepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu.

(0.57)Mat 24:40

Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan 1 ; u 

(0.57)Mat 24:41

kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. v 

(0.57)Mat 27:38

Bersama dengan Dia q  disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Nya.

(0.57)Mrk 12:42

Lalu datanglah seorang janda yang miskin 1  dan ia memasukkan dua peser 2 , yaitu satu duit.

(0.57)Mrk 15:27

Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah kiri-Nya.

(0.57)Mrk 15:38

Ketika itu tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. d 

(0.57)Luk 9:30

Dan tampaklah dua orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia.

(0.57)Luk 21:2

Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu.

(0.57)Luk 23:32

Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati r  bersama-sama dengan Dia.
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA