Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 71 ayat untuk hamba-hambamu [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kel 5:16

Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah."

(0.95)Kej 42:10

Tetapi jawab mereka: "Tidak tuanku! h  Hanyalah untuk membeli bahan makanan i  hamba-hambamu ini datang.

(0.95)Kej 42:11

Kami ini sekalian anak dari satu ayah; kami ini orang jujur; j  hamba-hambamu k  ini bukanlah pengintai. l "

(0.91)Kej 44:7

Jawab mereka kepadanya: "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah dari pada hamba-hambamu ini y  untuk berbuat begitu! z 

(0.83)Kej 44:9

Pada siapa dari hamba-hambamu e  ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, f  juga kami ini akan menjadi budak tuanku. g "

(0.73)Kej 44:23

Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini: Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang ke mari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. q 

(0.66)Kej 42:13

Lalu jawab mereka: "Hamba-hambamu n  ini dua belas orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, o  tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. p "

(0.61)Kej 44:31

tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, e  dan hamba-hambamu ini f  akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati g  karena dukacita.

(0.54)Kej 44:16

Sesudah itu berkatalah Yehuda: v  "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, w  apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri x  kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. y  Maka kami ini, budak tuankulah z  kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. a "

(0.38)2Sam 14:31

Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya, dan bertanya kepadanya: "Mengapa hamba-hambamu membakar d  ladang kepunyaanku itu?"

(0.36)Yl 2:29

Juga ke atas hamba-hambamu r  laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari s  itu.

(0.33)2Taw 2:8

Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu, bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu

(0.32)Kej 44:21

Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini: m  Bawalah dia ke mari kepadaku, supaya mataku memandang dia. n 

(0.32)2Sam 15:15

Para pegawai raja berkata kepada raja: "Terserah kepada tuanku raja! Hamba-hambamu ini siap!"

(0.32)2Raj 6:3

Lalu berkatalah seorang: "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya: "Baik aku akan ikut."

(0.28)Kel 5:15

Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya: "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?

(0.28)Bil 32:25

Maka berkatalah bani Gad dan bani Ruben itu kepada Musa: "Hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan z  tuanku.

(0.28)Bil 32:31

Lalu bani Gad dan bani Ruben itu menjawab: "Apa yang difirmankan j  TUHAN kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan.

(0.28)Yos 9:8

Lalu kata mereka kepada Yosua: "Kami ini hamba-hambamu. t " Tanya Yosua: "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?"

(0.28)Dan 1:12

"Adakanlah percobaan w  dengan hamba-hambamu ini selama sepuluh hari 1  dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum;
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA