Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 161 - 180 dari 237 ayat untuk hebrew:0410 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.53)Yes 57:5

hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, z  di bawah setiap pohon yang rimbun, a  hai orang-orang yang menyembelih anak-anak b  di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu.

(0.53)Yeh 10:5

Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara l  ALLAH Yang Mahakuasa, kalau Ia berfirman. m 

(0.53)Yeh 28:9

Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu: j  Aku adalah Allah!? Padahal terhadap kuasa penikammu engkau adalah manusia, bukanlah Allah. k 

(0.53)Yeh 31:11

maka Aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya 1 ; Aku menghalau d  dia.

(0.50)Yos 22:22

"Allah segala allah, TUHAN, Allah w  segala allah, TUHAN, x  Dialah yang mengetahui, y  dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga! Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap TUHAN--biarlah jangan TUHAN selamatkan kami pada hari ini.

(0.50)Yeh 28:2

"Hai anak manusia, u  katakanlah kepada raja Tirus: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Karena engkau menjadi tinggi hati, dan berkata: Aku adalah Allah! Aku duduk di takhta v  Allah di tengah-tengah lautan. w  Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. x 

(0.44)Kej 14:22

Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom k  itu: "Aku bersumpah l  demi TUHAN, Allah Yang Mahatinggi, m  Pencipta langit dan bumi: n 

(0.44)Kej 16:13

Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: "Engkaulah El-Roi. l " Sebab katanya: "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? m "

(0.44)Kej 35:3

Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel; aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, a  yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku b  dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. c "

(0.44)Kej 35:7

Didirikannyalah mezbah k  di situ, dan dinamainyalah tempat itu El-Betel, l  karena Allah telah menyatakan diri kepadanya m  di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. n 

(0.44)Kej 35:11

Lagi firman Allah kepadanya: "Akulah Allah Yang Mahakuasa. u  Beranakcuculah dan bertambah banyak; v  satu bangsa, w  bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi dari padamu dan raja-raja akan berasal dari padamu. x 

(0.44)Kej 43:14

Allah Yang Mahakuasa t  kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan u  kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. v  Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku 1 , biarlah juga kehilangan! w "

(0.44)Kej 46:3

Lalu firman-Nya: "Akulah Allah, Allah ayahmu, a  janganlah takut 1  b  pergi ke Mesir, c  sebab Aku akan membuat engkau menjadi bangsa d  yang besar di sana. e 

(0.44)Kej 48:3

Berkatalah Yakub kepada Yusuf: "Allah, Yang Mahakuasa v  telah menampakkan diri kepadaku di Lus w  di tanah Kanaan dan memberkati aku x 

(0.44)Kej 49:25

oleh Allah j  ayahmu yang akan menolong k  engkau, dan oleh Allah Yang Mahakuasa, l  yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, m  dengan berkat buah dada n  dan kandungan. o 

(0.44)Kel 6:3

(6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, l  tetapi dengan nama-Ku m  TUHAN n  Aku belum menyatakan diri 1 .

(0.44)Kel 34:6

Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang y  dan pengasih 1 , panjang sabar, z  berlimpah kasih-Nya a  dan setia-Nya, b 

(0.44)Bil 16:22

Tetapi sujudlah y  mereka berdua dan berkata: "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk! z  Satu orang saja berdosa, a  masakan Engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? b "

(0.44)Bil 23:19

Allah bukanlah manusia, o  sehingga Ia berdusta p  bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal 1 . q  Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara r  dan tidak menepatinya?

(0.44)Bil 23:23

sebab tidak ada mantera yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan b  yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah:
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA