Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 81 - 100 dari 205 ayat untuk hebrew:Mlwe [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.67)1Taw 23:13

Anak-anak Amram p  ialah Harun dan Musa; Harun ditunjuk q  untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan TUHAN, untuk melayani r  Dia dan untuk memberi berkat s  demi nama-Nya, sampai selama-lamanya.

(0.67)Ezr 9:12

Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka t  untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, u  mengecap hasil tanah v  yang baik, dan mewariskan w  tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.

(0.67)Yer 25:5

Kata mereka: Bertobatlah q  masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat; maka kamu akan tetap diam di tanah r  yang diberikan TUHAN kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.

(0.59)Kej 9:12

Dan Allah berfirman: "Inilah tanda perjanjian e  yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya: f 

(0.59)Kej 9:16

Jika busur k  itu ada di awan, maka Aku akan melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjian-Ku l  yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi."

(0.59)Kej 17:7

Aku akan mengadakan perjanjian h  i  antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian j  k  yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu 1  l  dan Allah keturunanmu. m 

(0.59)Kej 17:8

Kepadamu dan kepada keturunanmu n  akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, o  yakni seluruh tanah Kanaan p  akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya 1 ; dan Aku akan menjadi Allah q  mereka."

(0.59)Kej 48:4

serta berfirman kepadaku: Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan Aku akan membuat engkau bertambah banyak y  dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa; Aku akan memberikan negeri ini z  kepada keturunanmu a  untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.

(0.59)Kej 49:26

Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit p  yang berabad-abad; semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, q  ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. r 

(0.59)Kel 12:14

Hari ini akan menjadi hari peringatan o  bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi TUHAN turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan p  untuk selamanya 1 .

(0.59)Kel 29:9

Kauikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, h  dan kaulilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam; itulah suatu ketetapan i  untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya.

(0.59)Kel 40:15

Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku; dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. e "

(0.59)Im 6:18

Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya; b  itulah suatu ketetapan c  untuk selamanya bagi kamu turun-temurun; d  itulah bagianmu dari segala korban api-apian TUHAN. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. e "

(0.59)Im 7:36

itulah yang harus diserahkan menurut perintah TUHAN dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapi-Nya; q  itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun.

(0.59)Im 10:9

"Janganlah engkau minum anggur 1  z  atau minuman keras, a  engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam Kemah Pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan b  untuk selamanya bagi kamu turun-temurun.

(0.59)Im 17:7

Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin 1 , sebab menyembah jin-jin y  itu adalah zinah. z  Itulah yang harus menjadi ketetapan a  untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. b 

(0.59)Im 23:21

Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus, j  janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan k  berat; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun.

(0.59)Im 23:41

Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya dalam setahun; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya.

(0.59)Im 24:3

Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam Kemah Pertemuan, dari petang sampai pagi, di hadapan TUHAN. Itulah suatu ketetapan s  untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun.

(0.59)Im 24:8

Setiap hari Sabat z  ia harus tetap a  mengaturnya di hadapan TUHAN; itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya.
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA