Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 16 dari 16 ayat untuk hebrew:Mlwem [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 93:2

takhta-Mu tegak w  sejak dahulu kala, dari kekal x  Engkau ada.

(1.00)Mzm 119:52

Aku ingat b  kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya TUHAN, maka terhiburlah aku.

(1.00)Ams 8:23

Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.

(0.88)Mzm 25:6

Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, k  ya TUHAN, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

(0.75)Mzm 103:17

Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya bagi anak cucu, l 

(0.75)Yes 42:14

Aku membisu q  dari sejak dahulu kala, Aku berdiam diri, Aku menahan r  hati-Ku; sekarang Aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan, Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. s 

(0.75)Yes 46:9

Ingatlah hal-hal g  yang dahulu dari sejak purbakala, h  bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain, Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, i 

(0.75)Yes 63:19

Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu i  tidak pernah disebut atas kami.

(0.63)1Taw 29:10

Lalu Daud memuji TUHAN di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud: "Terpujilah Engkau, ya TUHAN, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.

(0.63)Yes 63:16

Bukankah Engkau Bapa x  kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal y  kami. Ya TUHAN, Engkau sendiri Bapa kami; nama-Mu ialah "Penebus z  kami" sejak dahulu kala.

(0.50)Kej 6:4

Pada waktu itu orang-orang raksasa y  ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, z  dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. a 

(0.50)Yos 24:2

Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, b  dan mereka beribadah kepada allah lain. c 

(0.50)1Sam 27:8

Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, t  orang Girzi dan orang Amalek; u  sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur v  sampai tanah Mesir.

(0.50)Yer 2:20

Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, g  telah memutuskan tali pengikatmu, h  dan berkata: Aku tidak mau lagi diperbudak. i  Bahkan di atas setiap bukit j  yang menjulang dan di bawah setiap pohon k  yang rimbun engkau berbaring dan bersundal 1 . l 

(0.50)Yer 5:15

Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan suatu bangsa d  dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, e  dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya.

(0.50)Yeh 26:20

maka Aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, u  kepada bangsa dahulu kala, dan Aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. v 
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA