Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 43 untuk hebrew:rws (0.000 seconds)
(1.00)Ul 25:4

Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik."

(1.00)Ayb 24:3

Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai,

(0.87)2Sam 22:30

Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok.

(0.87)Mzm 18:29

(18-30) Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok.

(0.87)Mzm 106:20

mereka menukar Kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput.

(0.87)Ams 14:4

Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil.

(0.75)Kej 16:7

Lalu Malaikat TUHAN menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur.

(0.75)Kej 20:1

Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.

(0.75)Kej 49:22

Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok.

(0.75)Kel 23:4

Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kaukembalikan binatang itu.

(0.75)Kel 34:19

Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, Akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba.

(0.75)Im 7:23

"Katakanlah kepada orang Israel: Segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan.

(0.75)Ul 14:4

Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing;

(0.75)1Sam 15:7

Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir.

(0.75)2Sam 6:13

Apabila pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan.

(0.75)Ayb 6:5

Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya?

(0.75)Yes 1:3

Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya."

(0.71)Kel 21:35

Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain, sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dan binatang yang mati itupun harus dibagi juga.

(0.71)Kel 21:36

Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya: lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya."

(0.63)Kej 25:18

Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:rws&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)