Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 28 ayat untuk hebrew:ytyb [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.63)Kej 15:2

Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, v  apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, w  dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik x  itu."

(0.75)Kej 15:3

Lagi kata Abram: "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku y  z  nanti menjadi ahli warisku."

(0.63)Kej 41:40

Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, f  dan kepada perintahmu g  seluruh rakyatku akan taat; hanya takhta inilah kelebihanku dari padamu. h "

(0.88)Bil 12:7

Bukan demikian hamba-Ku Musa, p  seorang yang setia dalam segenap rumah-Ku. q 

(0.63)Hak 11:31

maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan TUHAN, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. u "

(0.50)Hak 19:23

Lalu keluarlah m  pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka: "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat; karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. n 

(0.63)1Sam 20:15

janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku e  sampai selamanya. Dan apabila TUHAN melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi,

(0.63)1Sam 21:15

Kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?"

(0.63)2Sam 7:18

Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: "Siapakah aku b  ini, ya Tuhan ALLAH, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini 1 ?

(0.44)2Sam 11:11

Tetapi Uria berkata kepada Daud: "Tabut z  serta orang Israel 1  dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang; masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur a  dengan isteriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu!"

(0.50)2Sam 23:5

Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian z  kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya?

(0.50)1Raj 5:9

Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut j  dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kautunjukkan kepadaku; kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan k  bagi seisi istanaku seberapa yang kukehendaki."

(0.44)1Raj 21:2

Berkatalah Ahab kepada Nabot: "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik dari pada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang."

(0.63)1Taw 17:16

Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata: "Siapakah aku ini, ya TUHAN Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?

(0.63)1Taw 28:6

Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan h  rumah-Ku dan pelataran-Ku sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku i  dan Aku akan menjadi bapanya.

(0.88)Ayb 17:13

Apabila aku mengharapkan dunia orang mati f  sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku g  di dalam kegelapan, h 

(0.88)Ayb 19:15

Anak semang s  dan budak perempuanku t  menganggap aku orang yang tidak dikenal, aku dipandang mereka orang asing.

(0.75)Mzm 101:2

Aku hendak memperhatikan hidup x  yang tidak bercela: Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup y  dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku 1 .

(0.75)Mzm 101:7

Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku, orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku.

(0.75)Mzm 132:3

"Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, k  tidak akan berbaring di ranjang petiduranku,
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA