Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 31 ayat untuk hebrew:05090 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ayb 24:3

Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai, g 

(1.00)Mzm 78:26

Ia telah menghembuskan angin timur y  di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatan-Nya;

(1.00)Mzm 78:52

disuruh-Nya umat-Nya berangkat seperti domba-domba, m  dipimpin-Nya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun;

(1.00)Rat 3:2

Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan l  yang tidak ada terangnya.

(0.75)Ul 28:37

Engkau akan menjadi kedahsyatan, v  kiasan w  dan sindiran x  di antara segala bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan engkau. y 

(0.75)Mzm 48:14

(48-15) Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya! Dialah yang memimpin t  kita 1 !

(0.75)Kid 8:2

Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, y  supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku.

(0.75)Nah 2:7

Permaisuri dibawa ke luar dan ditelanjangi dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh y  seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. z 

(0.62)Kej 31:26

berkatalah Laban kepada Yakub: "Apakah yang kauperbuat x  ini, maka engkau mengakali aku y  dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? z 

(0.62)Kel 14:25

Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata: "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang d  untuk mereka melawan Mesir. e "

(0.62)Ul 4:27

TUHAN akan menyerakkan x  kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal y  di antara bangsa-bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan kamu.

(0.62)1Sam 30:2

Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorangpun; mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya.

(0.62)1Sam 30:20

Daud mengambil segala kambing domba dan lembu; semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata: "Inilah jarahan Daud."

(0.62)2Raj 4:24

Dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya: "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu."

(0.62)2Raj 9:20

Dan jaga itu memberitahukan: "Sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang! Dan cara memacunya adalah seperti g  cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila."

(0.62)1Taw 13:7

Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, a  sedang Uza dan Ahyo mengantarkan kereta itu.

(0.62)2Taw 25:11

Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke Lembah Asin dan memukul kalah sepuluh ribu orang dari bani Seir.

(0.62)Mzm 80:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Kesaksian Asaf. Mazmur. (80-2) Hai gembala Israel, pasanglah telinga 1 , Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba! u  Ya Engkau, yang duduk di atas para kerub, v  tampillah bersinar

(0.62)Yes 11:6

Serigala akan tinggal bersama domba 1  s  dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya.

(0.62)Yes 20:4

demikianlah raja d  Asyur akan menggiring e  orang Mesir sebagai tawanan f  dan orang Etiopia g  sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, h  suatu penghinaan i  bagi Mesir.
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA