Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 24 ayat untuk hebrew:Mwrm [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 92:8

(92-9) Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya TUHAN!

(1.00)Yer 17:12

Takhta m  kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita!

(0.75)Mzm 10:5

Tindakan-tindakannya selalu berhasil; hukum-hukum-Mu tinggi h  sekali, jauh dari dia; ia menganggap remeh semua lawannya.

(0.75)Mzm 56:2

(56-3) Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, r  bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. s 

(0.75)Mzm 71:19

Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. d  Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, e  ya Allah, siapakah seperti Engkau? f 

(0.75)Yes 24:4

Bumi berkabung x  dan layu, y  ya, dunia merana dan layu, z  langit dan bumi merana a  bersama.

(0.75)Yes 33:5

TUHAN tinggi luhur, w  sebab Ia tinggal di tempat tinggi; x  Ia membuat Sion penuh keadilan y  dan kebenaran. z 

(0.75)Mi 6:6

"Dengan apakah aku akan pergi menghadap c  TUHAN dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? d 

(0.71)Yes 37:24

Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata: Dengan banyaknya keretaku x  aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh y  di gunung Libanon; z  aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya a  yang terpilih; aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat.

(0.63)Yos 11:5

Raja-raja ini bersekutu r  dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom s  untuk memerangi orang Israel.

(0.63)Yos 11:7

Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom, dan menyerbu mereka.

(0.63)2Raj 19:22

Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? u  Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu, dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Mahakudus v  Allah Israel!

(0.63)Yes 22:16

Ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur y  bagimu z  di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu?

(0.63)Yes 26:5

Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi; kota yang berbenteng telah direndahkan-Nya, direndahkan-Nya sampai ke tanah p  dan dicampakkan-Nya sampai ke debu. q 

(0.63)Yes 37:23

Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? t  terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu, u  dan memandang dengan sombong-sombong? v  Terhadap Yang Mahakudus, w  Allah Israel!

(0.63)Yer 51:53

Sekalipun Babel naik ke langit h  dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintah-Ku akan datang para perusak i  kepadanya, demikianlah firman TUHAN.

(0.63)Ob 1:3

Keangkuhan f  hatimu 1  telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, g  di tempat kediamanmu yang tinggi; engkau yang berkata dalam hatimu: "Siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? h "

(0.50)2Raj 19:23

Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata: w  Dengan banyaknya keretaku x  aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon; aku telah menebang y  pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih; aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat.

(0.50)Yes 40:26

Arahkanlah matamu ke langit w  dan lihatlah: siapa yang menciptakan x  semua bintang itu 1  dan menyuruh segenap tentara y  mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satupun tiada yang tak hadir, z  oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. a 

(0.50)Yes 57:15

Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, d  yang bersemayam untuk selamanya e  dan Yang Mahakudus nama-Nya: "Aku bersemayam di tempat tinggi f  dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk g  dan rendah hati 1 , h  untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. i 
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA