Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 20 ayat untuk hebrew:Nwem [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yos 15:55

Maon, w  Karmel, x  Zif, y  Yuta, z 

(0.88)1Sam 23:25

Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon;

(0.88)Bil 5:31

Laki-laki itu akan bebas dari pada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat m  kesalahannya.

(0.88)1Taw 2:45

Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c 

(0.88)Mzm 26:8

TUHAN, aku cinta n  pada rumah kediaman-Mu 1  dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. o 

(0.88)Yer 48:23

Kiryataim, w  Bet-Gamul, Bet-Meon, x 

(0.75)Yos 13:17

Hesybon dan segala kotanya, yang di dataran tinggi, t  yakni Dibon, u  Bamot-Baal, v  Bet-Baal-Meon, w 

(0.75)Mzm 71:3

Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku u .

(0.75)Mzm 90:1

Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan b  kami 1  turun-temurun.

(0.75)Yer 51:37

Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian w  serigala-serigala tempat kengerian dan suitan, x  tanpa penduduk. y 

(0.63)Bil 32:38

Nebo, z  Baal-Meon, --dengan mengganti nama-namanya--dan Sibma; a  dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu.

(0.63)1Sam 2:29

Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban z  sembelihan-Ku dan korban sajian-Ku, a  yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku 1 , sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku Israel?

(0.63)1Sam 2:32

Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan g  kepada segala kebaikan yang akan Kulakukan kepada Israel dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek h  untuk selamanya.

(0.63)1Sam 23:24

Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, d  di dataran di sebelah selatan padang belantara. e 

(0.63)1Taw 5:8

dan Bela bin Azas bin Sema bin Yoel; dialah yang diam di Aroer i  dan wilayahnya sampai ke Nebo j  dan Baal-Meon. k 

(0.63)Yer 9:11

Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan i  puing, tempat persembunyian serigala-serigala; j  Aku akan membuat kota-kota Yehuda k  menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk l  lagi."

(0.63)Yer 10:22

Terdengarlah suatu berita, bunyinya: Kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, q  untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, r  menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. s 

(0.63)Yeh 25:9

oleh sebab itu, sungguh, Aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya, ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu: Bet-Yesimot, j  Baal-Meon k  dan Kiryataim. l 

(0.63)Nah 2:11

Di mana gerangan persembunyian c  singa dan gua singa-singa muda 1 , tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya?

(0.63)Mal 2:6

Pengajaran g  yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera h  dan kejujuran i  ia mengikuti j  Aku dan banyak orang dibuatnya berbalik dari pada kesalahan. k 
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA