Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 11 dari 11 ayat untuk hebrew:Plaw [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Bil 26:51

Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh h  orang banyaknya.

(1.00)1Raj 4:32

Ia menggubah tiga ribu amsal, v  dan nyanyiannya w  ada seribu lima.

(0.94)Ayb 42:12

TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina.

(0.83)Kel 38:25

Perak persembahan mereka yang didaftarkan c  dari antara jemaah itu ada seratus talenta dan seribu tujuh ratus tujuh puluh lima syikal, ditimbang menurut syikal kudus:

(0.83)Bil 3:50

dari pada anak-anak sulung Israel j  diambilnya perak itu, seribu tiga ratus enam puluh lima syikal, k  ditimbang menurut syikal kudus,

(0.83)1Sam 25:2

Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon, z  yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya: a  ia mempunyai tiga ribu ekor domba dan seribu ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan b  bulu domba-dombanya.

(0.83)Ezr 2:69

Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak enam puluh satu ribu dirham emas, lima ribu mina perak dan seratus helai kemeja imam.

(0.67)Hak 20:10

Kita akan memilih dari seluruh suku Israel sepuluh orang dari tiap-tiap seratus, seratus orang dari tiap-tiap seribu, seribu orang dari tiap-tiap sepuluh ribu, untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea-Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel."

(0.67)1Sam 13:2

Saul memilih tiga ribu orang dari antara orang Israel; dua ribu b  orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikhmas c  dan di pegunungan Betel, sedang seribu orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea d  Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya.

(0.67)2Sam 19:17

Juga ada seribu orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, b  hamba keluarga c  Saul, dan kelima belas anaknya laki-laki dan kedua puluh hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja,

(0.67)Neh 3:13

Pintu gerbang Lebak j  diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. k  Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang seribu hasta sampai pada pintu gerbang Sampah. l 
TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA