Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk hebrew:wbbl [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 78:72

Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, s  dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.

(0.88)Dan 11:12

Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah; walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang, ia tidak akan mempunyai kekuatan.

(0.75)2Taw 30:19

yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni TUHAN, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus."

(0.71)1Raj 11:4

Sebab pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah v  lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut w  kepada TUHAN, Allahnya, seperti Daud, ayahnya 1 .

(0.62)Ul 17:17

Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, s  supaya hatinya jangan menyimpang; t  emas dan perakpun u  janganlah ia kumpulkan v  terlalu banyak.

(0.62)1Raj 11:9

Sebab itu TUHAN menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari pada TUHAN, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri d  kepadanya,

(0.62)1Raj 15:3

Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut g  kepada TUHAN 1 , Allahnya, seperti Daud, moyangnya.

(0.62)2Taw 31:21

Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. w 

(0.62)2Taw 36:13

Lagipula ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar, yang telah menyuruhnya bersumpah e  demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya f  dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada TUHAN, Allah Israel.

(0.62)Ezr 7:10

Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar 1  j  ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.

(0.62)Yes 7:2

Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud: e  "Aram telah berkemah di wilayah Efraim, f " maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar g  ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin.

(0.62)Yeh 31:10

Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong c  karena ketinggiannya,

(0.50)Ul 2:30

Tetapi Sihon, raja Hesybon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab TUHAN, w  Allahmu, membuat dia keras kepala 1  x  dan tegar hati, y  dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, z  seperti yang terjadi sekarang ini.

(0.50)Ul 17:20

supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah b  itu ke kanan atau ke kiri, c  agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. d "

(0.50)Ul 19:6

Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah u  sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya.

(0.50)1Raj 8:38

lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya w --karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri--

(0.50)1Raj 8:39

maka Engkaupun kiranya mendengarkannya x  di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, y  bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya 1 , karena engkau mengenal z  hatinya--sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, --

(0.50)1Raj 14:8

Aku telah mengoyakkan z  kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud yang tetap mentaati segala perintah-Ku dan mengikuti Aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar a  di mata-Ku.

(0.50)2Raj 10:31

Tetapi Yehu tidak tetap f  hidup menurut hukum TUHAN 1 , Allah Israel, dengan segenap hatinya; ia tidak menjauh dari dosa-dosa g  Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

(0.50)2Raj 23:25

Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik c  kepada TUHAN dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa; d  dan sesudah dia tidak ada 1  bangkit lagi yang seperti dia.
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA