Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 21 ayat untuk hebrew:wtybl [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mzm 105:21

Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya,

(0.87)Hak 19:21

Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan; maka merekapun membasuh kaki, makan dan minum. i 

(0.87)Ayb 7:10

Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi g  oleh tempat tinggalnya. h 

(0.75)1Sam 10:26

Saulpun pulang ke rumahnya, ke Gibea, g  dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa h  yang hatinya telah digerakkan Allah.

(0.75)1Sam 23:18

Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian v  di hadapan TUHAN. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya.

(0.75)1Taw 16:43

Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya.

(0.75)Hab 2:9

Celakalah orang yang mengambil laba i  yang tidak halal untuk keperluan j  rumahnya, untuk menempatkan sarangnya k  di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka!

(0.62)Ul 20:6

Dan siapa telah membuat kebun anggur, v  tetapi belum mengecap w  hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya.

(0.62)Ul 20:7

Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? x  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.

(0.62)Hak 20:8

Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak, sambil berkata: "Seorangpun dari pada kita takkan pergi ke kemahnya, seorangpun dari pada kita takkan pulang ke rumahnya.

(0.50)Ul 20:5

Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? u  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.

(0.50)Ul 20:8

Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. y 

(0.50)Ul 24:5

Apabila baru saja seseorang mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya. w "

(0.50)1Sam 10:25

Kemudian Samuel menguraikan d  kepada bangsa itu tentang hak-hak e  kerajaan 1 , f  menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan TUHAN; sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya.

(0.50)2Sam 6:19

Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, d  kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. e  Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya.

(0.50)1Raj 5:11

Lalu Salomo memberikan kepada Hiram dua puluh ribu kor gandum, bahan makanan l  bagi seisi istananya dan dua puluh kor minyak tumbuk; demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun.

(0.50)1Raj 12:24

Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi 1 ." Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman TUHAN itu.

(0.50)1Raj 22:17

Lalu jawabnya: "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai r  di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, s  sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat."

(0.50)2Taw 11:4

Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. p  Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi 1 ." Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.

(0.50)2Taw 18:16

Lalu jawabnya: "Telah kulihat seluruh Israel z  bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala, a  sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat."
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.30 detik
dipersembahkan oleh YLSA