Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 62 ayat untuk hebrew:yms [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Taw 2:28

Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur.

(0.94)Rat 3:66

Engkau akan mengejar z  mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya TUHAN!"

(0.83)Yer 23:27

yang merancang membuat umat-Ku melupakan k  nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan l  nama-Ku oleh karena Baal? m 

(0.82)Bil 6:27

Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku l  atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka."

(0.82)1Taw 2:45

Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c 

(0.82)Mzm 91:14

"Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku 1 , maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.

(0.82)Mzm 148:4

Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, z  hai air yang di atas langit! a 

(0.82)Yer 32:34

Mereka menempatkan dewa-dewa b  mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya nama-Ku c  diserukan, untuk menajiskannya. d 

(0.71)2Raj 21:4

Ia mendirikan mezbah-mezbah z  di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN telah berfirman: "Di Yerusalem Aku akan menaruh nama-Ku! a "

(0.71)1Taw 2:32

Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.

(0.71)1Taw 2:44

Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

(0.71)2Taw 6:6

Tetapi kemudian Aku memilih Yerusalem c  sebagai tempat kediaman nama-Ku d  dan memilih Daud e  untuk berkuasa atas umat-Ku Israel.

(0.71)2Taw 33:4

Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN telah berfirman: "Di Yerusalem nama-Ku r  akan tinggal untuk selama-lamanya!"

(0.71)Mzm 68:33

(68-34) bagi Dia yang berkendaraan o  melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suara-Nya, p  suara-Nya yang dahsyat! q 

(0.71)Yes 42:8

Aku ini TUHAN, s  itulah nama-Ku; t  Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain u  atau kemasyhuran-Ku kepada patung. v 

(0.71)Yes 48:9

Oleh karena nama-Ku x  Aku menahan amarah-Ku y  dan oleh karena kemasyhuran-Ku Aku mengasihani engkau, sehingga Aku tidak melenyapkan z  engkau.

(0.71)Yes 52:6

Sebab itu umat-Ku akan mengenal o  nama-Ku p  dan pada waktu itu q  mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara, r  ya Aku!

(0.71)Yeh 20:14

Tetapi Aku bertindak karena nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan w  di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka ke luar. x 

(0.67)Mal 1:11

Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari f  nama-Ku besar g  di antara bangsa-bangsa 1 , h  dan di setiap tempat dibakar i  dan dipersembahkan korban j  bagi nama-Ku dan juga korban sajian yang tahir; sebab nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa, firman TUHAN semesta alam.

(0.59)Kel 9:16

akan tetapi inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup, yakni w  supaya memperlihatkan kepadamu kekuatan-Ku, x  dan supaya nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi.
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA