Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 24 ayat untuk imam-Ku [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.002 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.08)Kel 7:3

Tetapi Aku akan mengeraskan hati n  Firaun 1 , dan Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat o  yang Kubuat di tanah Mesir.

(0.06)Kel 10:1

Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah menghadap Firaun, sebab Aku telah membuat hatinya s  dan hati para pegawainya berkeras, supaya Aku mengadakan tanda-tanda mujizat t  yang Kubuat ini di antara mereka,

(0.06)Kel 10:2

dan supaya engkau dapat menceriterakan kepada anak u  cucumu 1 , bagaimana Aku mempermain-mainkan v  orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah Kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN. w "

(0.06)Bil 8:11

dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan 1  b  dari antara orang Israel di hadapan TUHAN, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi TUHAN.

(0.05)1Sam 2:28

Dan Aku telah memilihnya v  dari segala suku Israel menjadi imam bagi-Ku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbah-Ku, membakar ukupan w  dan memakai baju efod x  di hadapan-Ku; kepada kaummu telah Kuserahkan segala korban y  api-apian orang Israel.

(0.05)1Sam 2:35

Dan Aku akan mengangkat bagi-Ku seorang imam m  kepercayaan 1 , yang berlaku sesuai dengan hati-Ku dan jiwa-Ku, dan Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang Kuurapi. n 

(0.06)Yes 56:2

Berbahagialah m  orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya: yang memelihara hari Sabat n  dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat.

(0.05)Yes 56:7

mereka akan Kubawa ke gunung-Ku b  yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku 1 . Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan c  mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. d  e 

(0.05)Yer 2:20

Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, g  telah memutuskan tali pengikatmu, h  dan berkata: Aku tidak mau lagi diperbudak. i  Bahkan di atas setiap bukit j  yang menjulang dan di bawah setiap pohon k  yang rimbun engkau berbaring dan bersundal 1 . l 

(0.08)Yeh 23:5

Dan Ohola berzinah 1 , sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, g  pahlawan-pahlawan h  perang,

(0.69)Hos 2:2

(2-1) "Adukanlah ibumu 1 , c  adukanlah, sebab dia bukan isteri-Ku, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah dijauhkannya sundalnya d  dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya,

(0.77)Hos 2:19

(2-18) Aku akan menjadikan y  engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, z  dalam kasih setia dan kasih sayang. a 

(0.76)Hos 2:20

(2-19) Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan 1 , sehingga engkau akan mengenal b  TUHAN. c 

(0.54)Hos 4:6

Umat-Ku binasa karena tidak mengenal l  Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan itu 1  maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran m  Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu.

(0.06)Za 10:8

Aku akan bersiul l  memanggil mereka dan Aku akan mengumpulkan mereka, sebab Aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak m  seperti dahulu.

(0.78)Mat 12:48

Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada-Nya: "Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudara-saudara-Ku?"

(0.80)Mat 12:49

Lalu kata-Nya, sambil menunjuk ke arah murid-murid-Nya: "Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!

(0.72)Mat 12:50

Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, t  dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku."

(1.00)Mrk 3:33

Jawab Yesus kepada mereka: "Siapa ibu-Ku dan siapa saudara-saudara-Ku?"

(0.75)Mrk 3:34

Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekeliling-Nya itu dan berkata: "Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA