Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 41 - 60 dari 194 ayat untuk keledai [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.55)Kel 23:5

Apabila engkau melihat rebah keledai w  musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya.

(0.55)Yeh 23:20

Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda.

(0.54)Yes 21:7

Apabila dilihatnya pasukan, j  pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, k  maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian."

(0.54)Kej 30:43

Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. v 

(0.54)Kej 43:24

Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, q  diberikannyalah air, supaya mereka membasuh kaki; r  juga keledai mereka diberinya makan.

(0.54)Kel 21:33

Apabila seseorang membuka sumur, u  atau apabila seseorang menggali sumur, dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya,

(0.54)Hak 19:21

Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan; maka merekapun membasuh kaki, makan dan minum. i 

(0.54)Za 14:15

Tulah k  seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu.

(0.54)1Sam 25:23

Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. c 

(0.54)Hak 5:10

Kamu, yang menunggang keledai i  betina putih, kamu, yang duduk di atas permadani, kamu, yang berjalan di jalan, ceriterakanlah hal itu!

(0.53)Mat 21:7

Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesuspun naik ke atasnya.

(0.52)Luk 19:35

Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya.

(0.52)Yes 32:20

Berbahagialah kamu yang boleh menabur g  di segala tempat di mana terdapat air, h  yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana! i 

(0.51)Mrk 11:7

Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya.

(0.51)Ayb 1:14

datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata: "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan i  rumput di sebelahnya,

(0.49)Yoh 12:15

"Jangan takut, hai puteri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. z "

(0.48)Hak 15:15

Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati seribu orang d  dengan tulang itu.

(0.48)Kej 42:27

Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya r  di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. s 

(0.48)Yes 1:3

Lembu mengenal l  pemiliknya, tetapi Israel 1  tidak; keledai mengenal palungan m  yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya. n  o "

(0.48)Kej 36:24

Inilah anak-anak Zibeon: h  Aya dan Ana; Ana inilah yang menemui mata-mata air panas i  di padang gurun, ketika ia sedang menggembalakan keledai j  Zibeon ayahnya itu.
TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA