Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 42 ayat untuk menamainya [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 35:18

Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas--sebab ia mati kemudian--diberikannyalah nama Ben-oni j  kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin 1 . k 

(0.50)Kel 17:15

Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah f  dan menamainya: g  "Tuhanlah panji-panjiku!"

(0.45)Kej 31:47

Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. w 

(0.45)1Raj 7:21

Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakhin; ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. o 

(0.44)1Taw 11:7

Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya: Kota Daud.

(0.43)Kej 19:37

Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; u  dialah bapa orang Moab v  yang sekarang.

(0.43)Bil 32:41

Yair, f  anak Manasye, pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot-Yair. g 

(0.41)Bil 32:42

Nobah pergi merebut Kenat h  dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah i  menurut namanya sendiri. j 

(0.37)Kej 19:38

Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon w  yang sekarang.

(0.37)Kel 2:22

Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, c  sebab katanya: "Aku telah menjadi seorang pendatang d  di negeri asing."

(0.37)2Sam 5:9

Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya: Kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo h  ke bagian dalam.

(0.37)Yes 30:7

yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma; e  sebab itu Aku menamainya begini: "Rahab f  yang dibuat menganggur."

(0.35)Kej 29:32

Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, s  dan menamainya Ruben, t  sebab katanya: "Sesungguhnya TUHAN telah memperhatikan kesengsaraanku; u  sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku."

(0.35)Hak 6:24

Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi TUHAN dan menamainya: w  TUHAN itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, x  kota orang Abiezer.

(0.35)1Sam 7:12

Kemudian Samuel mengambil sebuah batu b  dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, c  katanya: "Sampai di sini TUHAN menolong kita."

(0.33)Kej 16:11

Selanjutnya kata Malaikat TUHAN e  itu kepadanya: "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki f  dan akan menamainya g  Ismael 1 , h  sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan i  atasmu itu.

(0.33)1Taw 7:16

Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.

(0.32)Kel 2:10

Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada puteri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya l  Musa, sebab katanya: "Karena aku telah menariknya m  dari air."

(0.32)1Raj 16:24

Kemudian ia membeli gunung Samaria o  dari pada Semer dengan dua talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu.

(0.32)1Taw 7:23

Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA