Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 240 ayat untuk menghalau [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Rat 3:2

Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan l  yang tidak ada terangnya.

(0.95)Mzm 78:55

dihalau-Nya bangsa-bangsa q  dari depan mereka, dibagi-bagikan-Nya kepada mereka tanah pusaka r  dengan tali pengukur, dan disuruh-Nya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu.

(0.79)Yer 50:17

Israel adalah seperti domba t  yang diceraiberaikan 1 , dihalaukan oleh singa-singa. u  Mula-mula raja v  Asyur memakan w  dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, x  raja y  Babel, mengerumit tulang-tulangnya. z 

(0.77)Hak 3:31

Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat; p  ia menewaskan orang Filistin q  dengan tongkat penghalau lembu, enam ratus r  orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel.

(0.73)Zef 2:2

sebelum kamu dihalau seperti sekam x  yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka y  TUHAN yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan z  TUHAN.

(0.71)1Sam 23:5

Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila; ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila.

(0.58)Kis 7:45

Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita; l  demikianlah sampai kepada zaman Daud. m 

(0.53)Kej 15:11

Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, p  maka Abram mengusirnya.

(0.46)Ayb 30:8

mereka itulah orang-orang bebal m  yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. n 

(0.45)Mzm 35:5

Biarlah mereka seperti sekam w  dibawa angin, didorong Malaikat TUHAN;

(0.44)Ul 28:26

Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara e  serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. f 

(0.43)Luk 8:29

Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi.

(0.40)Yos 15:14

Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, h  yakni Sesai, Ahiman dan Talmai, i  anak-anak Enak. j 

(0.40)Ayb 39:7

(39-10) Ia menertawakan a  keramaian kota, tidak mendengarkan teriak b  si penggiring;

(0.38)Hak 1:31

Suku Asyer y  tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon z  serta Ahlab, Akhzib, a  Helba, Afek b  dan Rehob, c 

(0.38)1Taw 8:13

Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; o  mereka telah menghalau penduduk Gat. p 

(0.38)Mzm 80:8

(80-9) Telah Kauambil pohon anggur i  dari Mesir, telah Kauhalau j  bangsa-bangsa, lalu Kautanam k  pohon itu.

(0.38)Yer 7:33

bahkan mayat y  bangsa ini akan menjadi makanan z  burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. a 

(0.37)Ayb 41:28

(41-19) Anak panah tidak dapat menghalau z  dia, batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami.

(0.37)Hak 1:32

sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya.
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA