Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 21 - 40 dari 89 ayat untuk menyongsong [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.40)Ibr 7:10

sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu.

(0.38)Mzm 59:10

(59-11) Allahku dengan kasih setia-Nya akan menyongsong aku; Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku.

(0.38)Mzm 79:8

Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang j  kami; kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah k  kami.

(0.36)Kej 14:17

Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer v  dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom w  menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni Lembah Raja. x 

(0.36)Yes 14:9

Dunia orang mati d  yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah e  bagimu, yaitu semua bekas pemimpin f  di bumi; semua bekas raja bangsa-bangsa g  dibangunkannya dari takhta mereka.

(0.34)Yes 64:5

Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar s  dan yang mengingat jalan yang Kautunjukkan! Sesungguhnya, Engkau ini murka, t  sebab kami berdosa; terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala.

(0.32)Kej 18:2

Ketika ia mengangkat mukanya, h  ia melihat tiga orang 1  i  berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, j 

(0.32)Neh 13:2

Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam u  melawan orang Israel supaya dikutukinya. v  Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. w 

(0.32)Hak 11:34

Ketika Yefta pulang ke Mizpa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana w  serta menari-nari. x  Dialah anaknya yang tunggal; y  selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan.

(0.31)2Raj 8:8

berkatalah ia kepada Hazael: g  "Ambillah persembahan, h  pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk i  TUHAN dengan perantaraannya: Sembuhkah aku dari penyakit ini?"

(0.31)Ibr 7:1

Sebab Melkisedek 1  adalah raja Salem f  dan imam Allah Yang Mahatinggi; g  ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, dan memberkati dia. h 

(0.30)Bil 21:33

Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan m , n  beserta segala rakyatnya maju ke Edrei o  menjumpai mereka untuk berperang.

(0.30)1Sam 6:13

Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum u  di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya.

(0.28)Kej 29:13

Segera sesudah Laban o  mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap p  dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban.

(0.27)Kej 19:1

Kedua malaikat k  itu tiba di Sodom l  pada waktu petang. Lot m  sedang duduk di pintu gerbang n  Sodom 1  dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, o 

(0.27)Ul 23:4

karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air p  pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam 1  q  bin Beor dari Petor di Aram-Mesopotamia r  melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. s 

(0.23)2Raj 8:9

Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: "Anakmu Benhadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu: Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?"

(0.23)1Taw 12:17

lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka: "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu, tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu."

(0.22)2Raj 10:15

Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab n  bin Rekhab o  yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata: "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab: "Ya!" "Jika ya, berilah tanganmu! p " Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta.

(0.14)Kej 33:4

Tetapi Esau c  berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, d  lalu bertangis-tangisanlah e  mereka 1 .
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA