Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 353 ayat untuk pelanggaran-pelanggarannya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.29)Kej 17:14

Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, a  maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: b  ia telah mengingkari perjanjian-Ku. c "

(0.03)Kej 31:47

Laban menamai timbunan batu itu Yegar-Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. w 

(0.03)Kej 31:53

Allah Abraham i  dan Allah Nahor, j  Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. k " Lalu Yakub bersumpah l  demi Yang Disegani oleh Ishak, m  ayahnya.

(0.22)Kej 49:4

Engkau yang membual sebagai air, f  tidak lagi engkau yang terutama 1 , sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu; waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. g  Dia telah menaiki petiduranku!

(0.04)Kel 19:12

Sebab itu haruslah engkau memasang batas a  bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata: Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati.

(0.04)Kel 19:21

Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa: "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan TUHAN hendak melihat-lihat; s  sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. t 

(0.03)Kel 19:23

Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai x  ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikian: Pasanglah batas y  sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus."

(0.20)Kel 19:24

Lalu TUHAN berfirman kepadanya: "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun; z  tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap TUHAN, supaya mereka jangan dilanda-Nya. a "

(0.21)Kel 20:25

Tetapi jika engkau membuat bagi-Ku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, v  maka engkau melanggar kekudusannya.

(0.73)Kel 23:21

Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah z  perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu a  tidak akan diampuninya, b  sebab nama-Ku c  ada di dalam dia.

(0.56)Kel 31:14

Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, i  sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya.

(0.52)Kel 34:7

yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu c  orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; d  tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, e  yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya 1  dan cucunya, kepada keturunan f  yang ketiga dan keempat."

(0.04)Im 4:2

"Katakanlah kepada orang Israel: Apabila seseorang tidak dengan sengaja g  berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang TUHAN dan ia memang melakukan salah satu dari padanya, h 

(0.04)Im 4:13

Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja h  itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, dan mereka bersalah,

(0.05)Im 4:22

Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka a  yang tidak dengan sengaja b  melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, Allahnya, sehingga ia bersalah,

(0.04)Im 4:27

Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja j  itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, sehingga ia bersalah,

(0.04)Im 5:17

Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN tanpa mengetahuinya, o  maka ia bersalah dan harus menanggung p  kesalahannya sendiri.

(0.04)Im 7:27

Setiap orang yang memakan darah j  apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya."

(0.03)Im 10:9

"Janganlah engkau minum anggur 1  z  atau minuman keras, a  engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam Kemah Pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan b  untuk selamanya bagi kamu turun-temurun.

(0.03)Im 16:1

1 Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan TUHAN, a  berfirmanlah TUHAN kepada Musa.
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA