Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 40 ayat untuk usahakan [Pencarian Tepat][Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.054 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yoh 4:38

Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan; orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka."

(0.30)2Yoh 1:8

Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. q 

(0.21)Kis 24:16

Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni 1  q  di hadapan Allah dan manusia.

(0.17)Luk 12:58

Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. p 

(0.07)1Kor 12:31

Jadi berusahalah m  untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.

(0.07)1Kor 14:1

Kejarlah kasih n  itu dan usahakanlah o  dirimu memperoleh karunia-karunia p  Roh 1 , terutama karunia untuk bernubuat. q 

(0.07)1Kor 14:39

Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu t  untuk memperoleh karunia untuk bernubuat u  dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh 1 .

(0.07)Why 3:19

Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar; z  sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah! a 

(0.06)2Tim 4:9

Berusahalah supaya segera datang l  kepadaku,

(0.06)1Kor 14:12

Demikian pula dengan kamu: Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia g  Roh, tetapi lebih dari pada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun h  Jemaat.

(0.06)Ef 4:15

tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih 1  a  kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala. b 

(0.05)1Tim 4:15

Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang.

(0.05)Yoh 6:27

Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan v  sampai kepada hidup yang kekal, w  yang akan diberikan Anak Manusia x  kepadamu; sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya. y "

(0.05)Tit 2:14

yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita 1  r  untuk membebaskan kita dari segala kejahatan s  dan untuk menguduskan t  bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, u  yang rajin berbuat baik. v 

(0.05)Yak 4:2

Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh 1 ; i  kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa.

(0.05)Ef 4:3

Dan berusahalah memelihara kesatuan 1  x  Roh oleh ikatan damai sejahtera: y 

(0.04)Hag 1:11

dan Aku memanggil kekeringan c  datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, d  ke atas gandum, ke atas anggur, e  ke atas minyak, f  ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. g "

(0.04)Kej 45:11

Di sanalah i  aku memelihara engkau--sebab kelaparan j  ini masih ada lima tahun lagi--supaya engkau jangan jatuh miskin k  bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau.

(0.04)Yer 43:9

"Ambillah di tanganmu batu-batu d  besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat e  dekat pintu masuk istana f  Firaun di Tahpanhes di hadapan mata orang-orang Yehuda itu,

(0.04)Rm 9:16

Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati s  Allah.
TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.26 detik
dipersembahkan oleh YLSA