Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 122 ayat untuk Di AND book:15 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 8:32

Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari, c 

(1.00)Ezr 10:7

Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem.

(1.00)Ezr 7:19

Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah t  itu ke hadapan Allah di Yerusalem.

(0.99)Ezr 6:1

Sesudah itu atas perintah raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan q  di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan.

(0.98)Ezr 7:8

Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu.

(0.98)Ezr 7:27

Terpujilah TUHAN, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati b  raja, sehingga ia menyemarakkan c  rumah TUHAN yang ada di Yerusalem,

(0.98)Ezr 1:3

Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem.

(0.98)Ezr 5:15

Perintahnya kepadanya: Ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah o  dibangun di tempatnya yang semula.

(0.98)Ezr 3:1

Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, u  maka serentak berkumpullah v  seluruh rakyat di Yerusalem.

(0.98)Ezr 8:29

rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah TUHAN."

(0.98)Ezr 6:5

Dan juga perlengkapan emas u  dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula; dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. v "

(0.98)Ezr 7:17

maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba q  dengan korban sajiannya dan korban curahannya, r  dan haruslah semuanya itu kaupersembahkan s  di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem.

(0.98)Ezr 5:1

Tetapi nabi Hagai w  dan Zakharia x  bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat y  terhadap orang-orang Yahudi 1  yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel, yang menyertai mereka.

(0.98)Ezr 7:10

Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar 1  j  ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.

(0.98)Ezr 7:15

dan untuk membawa perak dan emas, yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela m  kepada Allah Israel, yang tempat kediaman-Nya n  di Yerusalem,

(0.98)Ezr 4:24

Pada waktu itu terhentilah pekerjaan 1  membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, v  raja negeri Persia.

(0.98)Ezr 4:17

Maka raja mengirim surat jawaban ini: "Kepada Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. q  Salam! Maka sekarang,

(0.98)Ezr 5:17

Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan p  raja, di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami."

(0.97)Ezr 7:16

beserta segala perak dan emas o  yang akan kauperoleh di seluruh propinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem, p 

(0.97)Ezr 1:2

"Beginilah perintah Koresh, raja Persia 1 : Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan c  aku untuk mendirikan d  rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda.
TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA