Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 30 ayat untuk Imam-imam AND book:40 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mat 26:3

Pada waktu itu berkumpullah n  imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana Imam Besar yang bernama Kayafas, o 

(0.94)Mat 27:12

Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab o  apapun.

(0.94)Mat 26:14

Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, u  kepada imam-imam kepala.

(0.94)Mat 27:41

Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia dan mereka berkata:

(0.93)Mat 27:62

Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus,

(0.93)Mat 21:45

Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya.

(0.93)Mat 26:62

Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata kepada-Nya: "Tidakkah Engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap Engkau?"

(0.93)Mat 26:59

Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama l  mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia dapat dihukum mati,

(0.92)Mat 27:1

Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh c  Yesus.

(0.92)Mat 27:20

Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. w 

(0.91)Mat 2:4

Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat 1  bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.

(0.91)Mat 27:6

Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata: "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah."

(0.91)Mat 26:51

Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya b  dan menetakkannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya. c 

(0.91)Mat 26:57

Sesudah mereka menangkap Yesus 1 , mereka membawa-Nya menghadap Kayafas, i  Imam Besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua.

(0.90)Mat 12:5

Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat b  di dalam Bait Allah, namun tidak bersalah?

(0.90)Mat 20:18

"Sekarang kita pergi ke Yerusalem c  dan Anak Manusia d  akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, e  dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati.

(0.90)Mat 26:58

Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh sampai ke halaman Imam Besar, j  dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal k  untuk melihat kesudahan perkara itu.

(0.90)Mat 26:65

Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya x  dan berkata: "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya.

(0.90)Mat 28:11

Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga b  itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.

(0.89)Mat 12:4

bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? a 
TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA