Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 27 ayat untuk Kaujatuhkan AND book:66 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Why 8:10

Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit q  sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. r 

(1.00)Why 16:21

Dan hujan es p  besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah q  karena malapetaka hujan es r  itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat.

(1.00)Why 17:10

ketujuhnya adalah juga tujuh raja 1 : lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.

(0.99)Why 2:5

Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah x  dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu 1  y  dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat.

(0.46)Why 5:14

Dan keempat makhluk w  itu berkata: "Amin x ". Dan tua-tua y  itu jatuh tersungkur dan menyembah. z 

(0.45)Why 9:1

Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, a  dan kepadanya diberikan anak kunci b  lobang jurang maut 1 . c 

(0.45)Why 6:13

Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi h  bagaikan pohon ara i  menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang.

(0.45)Why 16:5

Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: "Adil p  Engkau, Engkau yang ada dan yang sudah ada, q  Engkau yang kudus, r  yang telah menjatuhkan hukuman ini. s 

(0.45)Why 18:20

Bersukacitalah atas dia 1 , hai sorga, k  dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. l "

(0.42)Why 8:7

Lalu malaikat yang pertama i  meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, dan api, j  bercampur darah 1 ; dan semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga k  dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah l  seluruh rumput-rumputan hijau.

(0.11)Why 13:13

Dan ia mengadakan tanda-tanda k  yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit l  ke bumi di depan mata semua orang.

(0.11)Why 11:6

Mereka mempunyai kuasa menutup langit, e  supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat; f  dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, g  dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya.

(0.11)Why 20:9

Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung q  perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi r  itu. Tetapi dari langit s  turunlah api menghanguskan mereka,

(0.11)Why 16:7

Dan aku mendengar mezbah v  itu berkata: "Ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, w  benar dan adil segala penghakiman-Mu 1 . x "

(0.10)Why 11:18

dan semua bangsa telah marah, j  tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati k  untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi l  dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar m  dan untuk membinasakan barangsiapa yang membinasakan bumi."

(0.10)Why 12:10

Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga o  berkata: "Sekarang telah tiba keselamatan p  dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara q  kita 1 , yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.

(0.10)Why 19:10

Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, z  tetapi ia berkata kepadaku: "Janganlah berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! a  Karena kesaksian Yesus b  adalah roh nubuat 1 ."

(0.10)Why 14:8

Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata: "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel 1 , kota besar itu, x  yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. y "

(0.10)Why 17:1

Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, s  yang membawa ketujuh cawan t  itu dan berkata kepadaku 1 : "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan u  atas pelacur v  besar 2 , yang duduk di tempat yang banyak airnya. w 

(0.10)Why 18:2

Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar q  itu 1 , dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis r  dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, s 
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA