Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 68 ayat untuk Nama AND book:14 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 20:8

Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus n  untuk nama-Mu. Kata mereka:

(1.00)2Taw 6:8

berfirmanlah TUHAN kepadanya: Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk nama-Ku, dan maksudmu itu memanglah baik;

(0.99)2Taw 6:7

Ketika Daud, ayahku, bermaksud f  mendirikan rumah untuk nama TUHAN, Allah Israel,

(0.98)2Taw 6:6

Tetapi kemudian Aku memilih Yerusalem c  sebagai tempat kediaman nama-Ku d  dan memilih Daud e  untuk berkuasa atas umat-Ku Israel.

(0.98)2Taw 2:1

Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah x  bagi nama TUHAN 1  dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. y 

(0.97)2Taw 6:9

hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk nama-Ku.

(0.97)2Taw 33:4

Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN telah berfirman: "Di Yerusalem nama-Ku r  akan tinggal untuk selama-lamanya!"

(0.96)2Taw 3:17

Tiang-tiang itu didirikannya di depan Bait Suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri; tiang kanan dinamainya Yakhin, dan tiang kiri Boas.

(0.96)2Taw 7:16

Sekarang telah Kupilih v  dan Kukuduskan rumah ini, supaya nama-Ku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada di situ sepanjang masa.

(0.95)2Taw 6:33

maka Engkaupun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya Engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing f  itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.

(0.95)2Taw 26:3

Uzia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem.

(0.95)2Taw 12:13

Raja Rehabeam menunjukkan dirinya x  kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk membuat nama-Nya y  tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon.

(0.95)2Taw 24:1

Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja, dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya, dari Bersyeba.

(0.95)2Taw 29:1

Hizkia 1  y  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakharia.

(0.95)2Taw 13:2

Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, c  anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia d  dan Yerobeam. e 

(0.95)2Taw 22:2

Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri.

(0.95)2Taw 25:1

Amazia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem; nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.

(0.95)2Taw 27:1

Yotam e  berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok.

(0.94)2Taw 20:26

Pada hari keempat mereka berkumpul di Lembah Pujian. Di sanalah mereka memuji TUHAN, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu Lembah Pujian hingga sekarang.

(0.94)2Taw 6:20

Kiranya mata-Mu q  terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan akan menjadi kediaman nama-Mu r --dengarkanlah s  doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA