Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 101 ayat untuk baik AND book:41 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mrk 10:18

Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja.

(0.93)Mrk 9:50

Garam 1  memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? f  Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu g  dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. h "

(0.93)Mrk 3:4

Kemudian kata-Nya kepada mereka: "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja.

(0.93)Mrk 9:5

Kata Petrus kepada Yesus: "Rabi, t  betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia."

(0.93)Mrk 7:37

Mereka takjub dan tercengang dan berkata: "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya berkata-kata."

(0.93)Mrk 14:6

Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik pada-Ku.

(0.93)Mrk 9:42

"Barangsiapa menyesatkan u  salah satu dari anak-anak kecil 1  yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya v  lalu ia dibuang ke dalam laut.

(0.93)Mrk 9:47

Dan jika matamu menyesatkan b  engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan bermata satu dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, c 

(0.92)Mrk 9:45

Dan jika kakimu menyesatkan z  engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, dari pada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka; a 

(0.92)Mrk 7:35

Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. g 

(0.92)Mrk 14:21

Anak Manusia n  memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan 1 ."

(0.92)Mrk 9:43

Dan jika tanganmu menyesatkan w  engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dari pada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka 1 , x  ke dalam api yang tak terpadamkan; y 

(0.92)Mrk 10:17

Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut u  di hadapan-Nya ia bertanya: "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? v "

(0.92)Mrk 6:21

Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan l  untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. m 

(0.92)Mrk 14:11

Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.

(0.91)Mrk 4:8

Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang seratus kali lipat. v "

(0.91)Mrk 4:20

Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat."

(0.41)Mrk 13:33

"Hati-hatilah 1  dan berjaga-jagalah! y  Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba.

(0.41)Mrk 8:15

Lalu Yesus memperingatkan mereka, kata-Nya: "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi 1  n  orang Farisi o  dan ragi Herodes. p "

(0.41)Mrk 15:32

Baiklah Mesias, x  Raja Israel y  itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga.
TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA