Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 56 ayat untuk baik AND book:6 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yos 23:15

Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan r  kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, demikianlah TUHAN akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik s  sampai Ia telah memusnahkan t  kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu u  oleh TUHAN, Allahmu,

(1.00)Yos 24:20

Apabila kamu meninggalkan TUHAN b  dan beribadah kepada allah asing, maka Ia akan berbalik c  dari padamu dan melakukan yang tidak baik d  kepada kamu serta membinasakan kamu, e  setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu."

(0.98)Yos 17:16

Kemudian berkatalah bani Yusuf: "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, s  baik yang diam di Bet-Sean t  dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizreel. u "

(0.97)Yos 23:16

apabila kamu melangkahi perjanjian, yang telah diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik, yang telah diberikan-Nya kepadamu. v "

(0.96)Yos 23:14

Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. o  Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya p  telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. q 

(0.96)Yos 8:33

Seluruh orang Israel, b  para tua-tuanya, para pengatur pasukannya dan para hakimnya berdiri sebelah-menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, c  para pengangkat tabut perjanjian TUHAN itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, d  seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba TUHAN, apabila orang memberkati bangsa Israel.

(0.96)Yos 23:13

maka ketahuilah dengan sesungguhnya 1 , bahwa TUHAN, Allahmu, tidak akan menghalau k  lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap l  dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, m  sampai kamu binasa dari tanah n  yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.

(0.46)Yos 23:11

Maka demi nyawamu, bertekunlah g  mengasihi TUHAN 1 , h  Allahmu.

(0.45)Yos 6:21

Mereka menumpas p  q  dengan mata pedang segala sesuatu 1  yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai.

(0.44)Yos 9:25

Maka sekarang, kami ini dalam tanganmu; p  perlakukanlah kami seperti yang kaupandang baik dan benar q  untuk dilakukan kepada kami."

(0.44)Yos 21:45

Dari segala yang baik yang dijanjikan n  TUHAN kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi 1 ; semuanya terpenuhi.

(0.44)Yos 2:12

Maka sekarang, bersumpahlah w  kiranya demi TUHAN, bahwa karena aku telah berlaku ramah x  terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku; dan berikanlah kepadaku suatu tanda y  yang dapat dipercaya,

(0.43)Yos 8:25

Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada dua belas ribu orang, semuanya orang Ai. l 

(0.43)Yos 10:14

Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa TUHAN mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang a  untuk orang Israel ialah TUHAN.

(0.43)Yos 22:26

Sebab itu kata kami: Biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita! Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan,

(0.43)Yos 7:7

Dan berkatalah Yosua: "Ah, Tuhanku ALLAH, mengapa y  Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? z  Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu!

(0.43)Yos 22:33

Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah i  dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami bani Ruben dan bani Gad itu.

(0.43)Yos 24:15

Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori n  yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, o  kami akan beribadah kepada TUHAN 1 ! p "

(0.42)Yos 22:30

Setelah imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh bani Ruben, bani Gad dan bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik.

(0.42)Yos 22:5

Hanya, lakukanlah dengan sangat setia perintah s  dan hukum, yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba TUHAN itu, yakni mengasihi TUHAN, t  Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, tetap mengikuti perintah-Nya, u  berpaut pada-Nya dan berbakti kepada-Nya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. v "
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA