Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 31 ayat untuk dunia AND book:1 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 6:12

Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak q  benar, sebab semua manusia menjalankan hidup r  yang rusak di bumi.

(0.92)Kej 6:11

Adapun bumi itu telah rusak o  di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. p 

(0.85)Kej 37:35

Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, r  tetapi ia menolak dihiburkan, s  serta katanya: "Tidak! Aku akan berkabung, sampai aku turun mendapatkan anakku, t  ke dalam dunia orang mati 1 ! u " Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.

(0.84)Kej 44:29

Jika anak ini kamu ambil pula dari padaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati a  karena nasib celaka. b 

(0.84)Kej 44:31

tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, e  dan hamba-hambamu ini f  akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati g  karena dukacita.

(0.81)Kej 42:38

Tetapi jawabnya: "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati n  dan hanya dialah yang tinggal; jika dia ditimpa kecelakaan o  di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati p  karena dukacita. q "

(0.24)Kej 6:13

Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi Aku akan memusnahkan s  mereka bersama-sama dengan bumi. t 

(0.24)Kej 26:4

Aku akan membuat banyak keturunanmu g  seperti bintang di langit; h  Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri i  ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, j 

(0.24)Kej 45:7

Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu 1  z  di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar dari padamu tertolong. a 

(0.21)Kej 10:25

Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.

(0.21)Kej 9:19

Yang tiga inilah anak-anak Nuh, p  dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. q 

(0.20)Kej 10:8

Kush memperanakkan Nimrod; x  dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi;

(0.20)Kej 11:1

Adapun seluruh bumi, satu bahasanya k  dan satu logatnya.

(0.20)Kej 19:31

Kata kakaknya kepada adiknya: "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi.

(0.20)Kej 47:9

Jawab Yakub kepada Firaun: "Tahun-tahun pengembaraanku 1  sebagai orang asing berjumlah seratus tiga puluh tahun. u  Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk v  adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, w  yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing."

(0.20)Kej 9:13

Busur-Ku g  Kutaruh di awan 1 , supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi.

(0.20)Kej 6:1

Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, q  dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan,

(0.20)Kej 18:18

Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa i  yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat?

(0.20)Kej 22:18

Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, q  karena engkau mendengarkan r  firman-Ku 1 ."

(0.20)Kej 41:57

Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, n  sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. o 




TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA