Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 35 ayat untuk hebrew:yla AND book:23 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 8:5

TUHAN melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku:

(1.00)Yes 46:12

Dengarkanlah r  Aku hai orang-orang yang congkak, s  orang-orang yang jauh dari kebenaran: t 

(0.97)Yes 51:4

Perhatikanlah suara-Ku, hai bangsa-bangsa, x  dan pasanglah telinga kepada-Ku, y  hai suku-suku bangsa! Sebab pengajaran z  akan keluar dari pada-Ku dan hukum-Ku a  sebagai terang untuk bangsa-bangsa 1 . b 

(0.96)Yes 37:28

Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika keluar i  atau masuk, atau jika engkau mengamuk j  terhadap Aku.

(0.93)Yes 6:6

Tetapi seorang dari pada Serafim itu terbang mendapatkan aku; di tangannya ada bara, b  yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah.

(0.93)Yes 21:6

Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, i  apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya.

(0.93)Yes 21:11

Ucapan ilahi terhadap Duma 1 . s  Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: t  "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?"

(0.93)Yes 41:1

Dengarkanlah Aku dengan berdiam q  diri, hai pulau-pulau; r  hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan s  baru! Biarlah mereka datang mendekat, t  kemudian berbicara; baiklah kita tampil bersama-sama u  untuk berperkara 1 !

(0.93)Yes 44:22

Aku telah menghapus z  segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah a  kepada-Ku, sebab Aku telah menebus b  engkau!

(0.93)Yes 45:22

Berpalinglah w  kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, x  hai ujung-ujung bumi 1 ! y  Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. z 

(0.93)Yes 48:12

"Dengarkanlah g  Aku, hai Yakub 1 , dan engkau Israel yang Kupanggil! h  Akulah i  yang tetap sama, Akulah yang terdahulu, Akulah juga yang terkemudian! j 

(0.93)Yes 50:8

Dia yang menyatakan aku benar t  telah dekat. u  Siapakah yang berani berbantah dengan aku? v  Marilah kita tampil bersama-sama! w  Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku!

(0.89)Yes 8:1

Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Ambillah sebuah batu tulis o  besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa: Maher-Syalal Hash-Bas 1 . p "

(0.89)Yes 8:3

Kemudian aku menghampiri isteriku; s  ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. t  Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Namailah dia: Maher-Syalal Hash-Bas, u 

(0.89)Yes 8:11

Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku, ketika tangan-Nya menguasai aku, o  dan ketika Ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti p  tingkah laku bangsa ini:

(0.89)Yes 18:4

Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku: "Aku akan menjenguk dari tempat j  kediaman-Ku dengan tidak bergerak, k  seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, l  seperti kabut embun m  di panas musim menuai."

(0.89)Yes 21:16

Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Dalam setahun lagi, menurut masa kerja a  prajurit upahan, maka segala kemuliaan b  Kedar c  akan habis.

(0.89)Yes 36:10

Sekarangpun, adakah di luar kehendak TUHAN aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? TUHAN telah berfirman s  kepadaku: Majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu!"

(0.89)Yes 37:29

Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu k  telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku l  pada hidungmu dan kekang-Ku pada bibirmu, m  dan Aku akan memulangkan engkau melalui jalan, dari mana engkau datang. n 

(0.89)Yes 44:17

Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi allah, menjadi patung sembahannya; ia sujud kepadanya, ia menyembah i  dan berdoa j  kepadanya, katanya: "Tolonglah k  aku, sebab engkaulah allahku!"
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA