Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 13 dari 13 ayat untuk membinasakannya AND book:36 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Zef 2:13

Ia akan mengacungkan tangan-Nya terhadap Utara, akan membinasakan Asyur, g  dan akan membuat Niniwe h  menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. i 

(1.00)Zef 2:5

Celakalah kamu penduduk Daerah Tepi Laut, kamu bangsa Kreti! g  Terhadap kamulah h  firman TUHAN ini: Hai Kanaan, tanah orang Filistin! Aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi i  pendudukmu.

(0.44)Zef 1:18

Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan r  TUHAN, dan seluruh bumi akan dimakan habis s  oleh api cemburu-Nya; t  sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan-Nya terhadap segenap penduduk bumi. u 

(0.44)Zef 3:15

TUHAN telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada di antaramu; n  engkau tidak akan takut o  kepada malapetaka p  lagi.

(0.11)Zef 1:11

Merataplah, z  hai penduduk perkampungan Lumpang! Sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap a  segenap penimbang perak.

(0.11)Zef 2:4

Sebab Gaza e  akan ditinggalkan 1  orang dan Askelon f  akan menjadi sunyi; Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar-bangkirkan.

(0.11)Zef 1:15

Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan j  dan kesuraman, hari berawan dan kelam, k 

(0.11)Zef 1:2

"Aku akan menyapu bersih segala-galanya 1  dari atas muka bumi, c  demikianlah firman TUHAN.

(0.11)Zef 1:6

serta mereka yang berbalik m  dari pada TUHAN, yang tidak mencari n  TUHAN dan tidak menanyakan o  petunjuk-Nya."

(0.11)Zef 1:3

Aku akan menyapu manusia dan hewan; d  Aku akan menyapu burung-burung di udara e  dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, f  demikianlah firman TUHAN. g 

(0.11)Zef 3:6

"Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa; menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, k  sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk.

(0.11)Zef 3:7

Aku sangka: Tentulah ia sekarang akan takut kepada-Ku, akan mempedulikan kecaman l  dan segala yang Kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk m  perbuatan mereka.

(0.10)Zef 1:13

Maka harta kekayaannya akan dirampas f  dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya; apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. g "
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA