Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 15 dari 15 ayat untuk membinasakannya AND book:38 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Za 12:9

Maka pada waktu itu Aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa o  yang menyerang Yerusalem. p "

(0.96)Za 9:5

Askelon h  akan melihatnya, lalu takut; juga Gaza, lalu gemetar sangat; Ekronpun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi.

(0.96)Za 13:8

Maka di seluruh negeri, demikianlah firman TUHAN, dua pertiga dari padanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi sepertiga dari padanya akan tinggal hidup. o 

(0.23)Za 11:9

Lalu aku berkata: "Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu 1 ; yang hendak mati, biarlah mati; yang hendak lenyap, biarlah lenyap, k  dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan l  daging temannya!"

(0.23)Za 9:6

Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan Kulenyapkan. i 

(0.23)Za 11:2

Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat! Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin z  Basan, sebab telah rata a  hutan b  yang lebat itu!

(0.23)Za 14:11

Orang akan menetap c  di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. d 

(0.23)Za 11:3

Dengar, para gembala meratap! Sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa c  mengaum! Sebab sudah dirusakkan d  kebanggaan sungai Yordan.

(0.23)Za 5:3

Lalu ia berkata kepadaku: "Inilah sumpah serapah q  yang keluar menimpa seluruh negeri; sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri r  di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu s  di sini juga masih bebas dari hukuman.

(0.23)Za 5:4

Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman TUHAN semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu t  demi nama-Ku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. u "

(0.23)Za 7:14

Oleh sebab itu Aku meniupkan x  mereka seperti angin badai y  ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang z  di sana; demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. a "

(0.22)Za 9:10

Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem; busur perang akan dilenyapkan, u  dan ia akan memberitakan damai v  kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang 1  dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. w 

(0.22)Za 9:15

TUHAN semesta alam akan melindungi k  mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. l  Mereka akan minum darah seperti minum anggur m  dan menjadi penuh seperti bokor n  penyiraman, seperti penjuru-penjuru o  mezbah.

(0.22)Za 11:16

Sebab sesungguhnya, Aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka.

(0.22)Za 12:6

Pada waktu itu Aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi g  di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum; api keduanya akan menjilat h  ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal i  di tempatnya yang dahulu.
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA