Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 66 ayat untuk menduduki AND book:42 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Luk 9:15

Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk.

(0.99)Luk 22:55

Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka.

(0.96)Luk 22:69

Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa. r "

(0.95)Luk 22:27

Sebab siapakah yang lebih besar: yang duduk makan, atau yang melayani 1 ? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. k 

(0.95)Luk 22:14

Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan y  bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya. z 

(0.95)Luk 7:15

Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.

(0.95)Luk 18:35

Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, o  ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis.

(0.94)Luk 21:35

Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini.

(0.93)Luk 10:39

Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. y  Maria ini duduk dekat kaki z  Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya,

(0.93)Luk 14:10

Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain.

(0.93)Luk 16:6

Jawab orang itu: Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu: Inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga: Lima puluh tempayan.

(0.92)Luk 20:42

Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-Ku,

(0.92)Luk 22:56

Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api; ia mengamat-amatinya lalu berkata: "Juga orang ini bersama-sama dengan Dia."

(0.92)Luk 22:30

bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku di dalam Kerajaan-Ku m  dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. n 

(0.92)Luk 7:36

Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan.

(0.92)Luk 2:46

Sesudah tiga hari mereka menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.

(0.92)Luk 4:20

Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; r  dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya.

(0.92)Luk 5:27

Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku! p "

(0.92)Luk 14:8

"Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat dari padamu,

(0.91)Luk 24:30

Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya v  dan memberikannya kepada mereka.




TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA