Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 35 ayat untuk segera AND book:12 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Raj 14:5

Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah m  pegawai-pegawainya n  yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya.

(0.97)2Raj 9:13

Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya z  di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkakala a  serta berseru: "Yehu raja!"

(0.96)2Raj 19:1

Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah i  pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN 1 .

(0.95)2Raj 1:11

Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia: "Hai abdi Allah, beginilah titah raja: Segeralah turun!"

(0.95)2Raj 4:22

Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata: "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina; aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan akan terus pulang."

(0.91)2Raj 4:40

Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata: "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah!" Dan tidak tahan mereka memakannya.

(0.91)2Raj 5:8

Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya: "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi n  di Israel."

(0.88)2Raj 5:7

Segera sesudah raja Israel membaca surat j  itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata: "Allahkah aku k  ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, l  sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara m  terhadap aku."

(0.44)2Raj 22:11

Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat u  itu, dikoyakkannyalah pakaiannya.

(0.43)2Raj 3:5

Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah m  raja Moab terhadap raja Israel.

(0.42)2Raj 9:23

Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia: "Itu tipu, j  Ahazia!"

(0.41)2Raj 10:2

"Sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagipula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata,

(0.40)2Raj 5:21

Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata: "Selamat!"

(0.40)2Raj 6:20

Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: "Ya TUHAN, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria.

(0.39)2Raj 4:25

Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di gunung Karmel. m  Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya: "Lihat, perempuan Sunem itu datang!

(0.39)2Raj 23:29

Dalam zamannya itu majulah Firaun Nekho, j  raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat; raja Yosia pergi menghadapi dia; tetapi Firaun membunuhnya di Megido, k  segera sesudah ia melihatnya.

(0.38)2Raj 6:32

Adapun Elisa, duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua g  duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu: "Tahukah kamu, bahwa si pembunuh h  itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? i  Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?"

(0.12)2Raj 6:4

Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, merekapun menebang pohon-pohon.

(0.12)2Raj 6:21

Lalu bertanyalah raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka: "Kubunuhkah mereka, bapak? w "

(0.11)2Raj 9:22

Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia: "Apakah ini kabar damai, hai Yehu?" Jawabnya: "Bagaimana ada damai, selama sundal dan orang sihir ibumu Izebel i  begitu banyak!"
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA