Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 253 ayat untuk semuanya AND book:1 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 20:8

Keesokan harinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu.

(0.99)Kej 34:24

Maka usul Hemor dan Sikhem, anaknya itu, didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota x  itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu.

(0.99)Kej 25:4

Anak-anak Midian ialah Efa, k  Efer, Henokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.

(0.98)Kej 9:3

Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. r  Aku telah memberikan semuanya s  itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.

(0.98)Kej 10:10

Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, a  Erekh, b  dan Akad, c  semuanya di tanah Sinear. d 

(0.98)Kej 3:20

Manusia itu memberi nama Hawa p  kepada isterinya 1 , sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.

(0.98)Kej 41:8

Pada waktu pagi gelisahlah q  hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli r  dan semua orang berilmu di Mesir 1 . Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorangpun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. s 

(0.98)Kej 45:15

Yusuf mencium r  semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. s  Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. t 

(0.96)Kej 50:14

Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya o  itu.

(0.96)Kej 14:20

dan terpujilah Allah Yang Mahatinggi, g  yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya 1 . h 

(0.96)Kej 17:27

Dan semua orang dari isi rumah d  Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia.

(0.96)Kej 24:20

Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta y  orang itu.

(0.96)Kej 46:26

Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung isteri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah enam puluh enam jiwa 1 .

(0.96)Kej 30:35

Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam g  di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya h  untuk dijaga.

(0.95)Kej 15:10

Diambilnyalah semuanya itu bagi TUHAN, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, n  tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. o 

(0.95)Kej 34:23

Ternak mereka, harta benda mereka dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? v  Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. w "

(0.95)Kej 41:39

Kata Firaun kepada Yusuf: "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, d  tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. e 

(0.95)Kej 37:3

Israel f  lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya g  yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya; h  dan ia menyuruh membuat jubah i  yang maha indah 1  bagi dia. j 

(0.95)Kej 39:22

Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, n  dialah yang mengurusnya.

(0.95)Kej 41:24

Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorangpun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. j "
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA